logotype

Tin tức mới nhất

[Athena Studio] Đăng ký chương trình hội thảo_Khoa CN Phần mềm_UIT - (14/03/2019)
THÔNG BÁO SỐ 1 - Hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu sinh năm 2019 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin - (07/03/2019)
KẾ HOẠCH RÀ SOÁT VÀ HOÀN CHỈNH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT KỸ THUẬT PHẦN MỀM (AUN ĐÁNH GIÁ: 09/2019) - (06/03/2019)
Cuộc thi UIT Car Racing 2019 - (27/02/2019)
Seminar Product Management Trainee - (07/12/2018)
Hội thảo THỐNG KÊ, TOÁN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU - (06/12/2018)
Lịch thực hành các lớp hình thức 2 học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 - (08/03/2019)
Thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn đề tài Đồ án chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 - (07/03/2019)
KẾ HOẠCH XÉT XỬ LÝ HỌC VỤ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 - (06/03/2019)
KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2019 - (04/03/2019)
Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 - (01/03/2019)
Thông báo đăng ký Đề tài Đồ án chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 - (25/02/2019)
Global CyberSoft tuyển dụng tháng 03/2019 - (19/03/2019)
FOSSIL Việt Nam tuyển dụng tháng 3 - (06/03/2019)
Công ty TNHH giải pháp công nghệ Gia Cát tuyển thực tập sinh - (22/02/2019)
Công ty Orient Sofware tuyển thực tập sinh năm 2019 - (24/01/2019)
Công ty LARION tuyển thực tập sinh - (07/01/2019)
Công ty Fujinet tuyển dụng tháng 12/2018 - (27/12/2018)
Thông báo cho sinh viên tham dự hội thảo "giới thiệu về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực IT cho sinh viên" - (21/11/2018)
Thông tin tham dự sự kiện Game Conference - (25/07/2018)
Thông tin cuộc thi "Smart City - Bình Dương 2018" - (17/07/2018)
Thư mời tham gia Hội nghị Khoa học trẻ Trường Đại học Công nghệ Thông tin năm 2017 - (05/10/2017)
Thông báo đăng ký đề tài NCKH sinh viên 2017 - (10/03/2017)
Giới thiệu Khoa CNPM - (05/08/2012)
Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient