logotype

[TMA Industry Internship] Tuyển thực tập sinh tháng 09/2020

Công ty TMA Solutions thông báo tuyển sinh viên thực tập Khóa 30 (thời gian thực tập bắt đầu từ tháng 09/2020). 

Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA Solutions, vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  trước ngày 23/08/2020, hồ sơ bao gồm:

-          CV tiếng Anh

-          1 tấm hình 3x4

-          Bảng điểm mới nhất

-          Chứng chỉ TOEIC/IELTS (nếu có)

Thong bao tuyen thuc tạp sinh - 9.2020 a

Copyright 2020  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient