logotype

SINGALARITY THÔNG TIN VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THỰC TẬP 2021

Với mong muốn tạo điều kiện cho các bạn sinh viên áp dụng kiến thức vào thực tế, nâng cao trình độ chuyên môn và tìm kiếm nhân tài gắn bó cùng sự nghiêp phát triển của doanh nghiệp, Singalarity thông tin về chương trình thực tập thực tế năm 2021.
 
Thông tin chi tiết về chương trình thực tập của Singalarity tại file đính kèm
 

 

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient