logotype

TMA Solutions tuyển thực tập sinh tháng 3/2017 - Đại học Công Nghệ Thông Tin - Khoa Công Nghệ Phần Mềm

SDC xin gửi thông báo chương trình thực tập đến cho các bạn sinh viên, sinh viên nào có nguyện vọng thực tập tại TMA , vui lòng nộp hồ sơ về địa chỉ email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  trước ngày 27/01/2017.

Tuyển thực tập sinh khóa 18

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient