logotype

AXON ACTIVE tuyển dụng lập trình viên và Quản trị viên

Hiện Axon Active đang tuyển dụng các vị trí sau:

- 30 lập trình viên Java

- 1 quản trị mạng và hệ thống

Ngoài ra còn nhiều vị trí khác. Thông tin chi tiết: http://www.axonactive.com/career/

Trân trọng.

AXON ACTIVE 
Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient