logotype

NUS TECHNOLOGY tuyển thực tập sinh lập trình web

Công ty Nus Technology đang tuyển thực tập sinh về phát triển web. Thời gian thực tập từ 2-3 tháng và chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Chi tiết các bạn xem tại link đính kèm.

Thông tin

Trân trọng.

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient