logotype

TMA Tuyển dụng SV mới tốt nghiệp Quý I-2017- Đại học Công Nghệ Thông Tin- Khoa CNPM

Hiện tại dự án TMA Foundation Training_TFT ( dành cho SV mới ra trường, không yêu cầu kinh nghiệm và yêu thích công việc lập trình) đang tuyển dụng Lập trình viên nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của dự án. Qua đó, hỗ trợ cho sinh viên mới ra trường có việc làm ổn định.

 

TFT tuyển dụng 

 

Description: :TMA-Signature3_files:image002.pngStudent Development Center (SDC)

TMA Solutions  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  | Website: www.tmasolutions.com

Tel: +84-83997 8000Ext: 5615 - 5236

                                Facebookhttps://www.facebook.com/sdc.tma

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient