logotype

LARION - Tuyển thực tập sinh

Công ty LARION mở đợt tuyển thực tập sinh vào đầu tháng 5/2018 như sau:

1. Quality Control (10)

2. Software Engineer (10)

3. Business Analyst (10): ưu tiên các bạn có khả năng giao tiếp tiếng Anh khá - tốt

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Thông tin liên hệ:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (028)37154153.

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient