logotype

LARION tuyển Web Scraping (Fresher)

Yêu cầu:

  • Đam mê học hỏi; kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.
  • Kiến thức tốt về phát triển ứng dụng web.
  • Một số kinh nghiệm cơ bản với phát triển front-en( HTML, CSS, Javascript...)- có kinh nghiệm thực tế từ 6 tháng đến 1 năm.
  • Một số kinh nghiệm cơ bản làm việc RDBMS (MS SQL, PostgreSQL, MySQL...); có hiểu biết về NoSQL db sẽ là một lợi thế.
  • Điểm trung bình cao từ các trường Đại học.
  • Tiếng Anh giao tiếp ở trình độ trung cấp.
Thông tin chi tiết xem tại đây.
Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient