logotype

TEKO VIETNAM tuyển dụng Thực tập sinh/ Fresher

TEKO VIETNAM (teko.vn) là công ty công nghệ được tách ra từ nhánh Thương mại điện tử của Vietnam Esports.

Đang có nhu cầu tuyển dụng Thực tập sinh/ Fresher.

Thông tin chi tiết xem tại đây

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient