logotype

Công ty TNHH Pascalia Asia Việt Nam tuyển thực tập sinh

Công ty TNHH Pascalia Asia Việt Nam cần tuyển thực tập sinh làm việc tại công ty.

Yêu cầu công việc:

- Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh

- Kỹ năng giải quyết các vấn đề

- Kiến thức phát triển phần mềm cơ bản

Thông tin chi tiết tại đây

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient