logotype

Công ty Cloudjet Solutions tuyển dụng Kỹ sư Phần mềm

Công ty Cloudjet Solutions đang tuyển dụng các vị trí như sau:

 

1. Vị trí đang tuyển dụng:  Junior Software Engineer 

- Mô tả công việc (File đính kèm)

- Link đăng tuyển trên Careerbuilder: http://bit.ly/cjs_juniorse

 

2. Tuyển dụng Intern: Software Engineer Intern.

- Mô tả công việc (File đính kèm)

Ghi chú: Cùng mô tả công việc của vị trí Junior Software Engineer. 

- Số lượng cần tuyển: 5 bạn/ Quý

- Yêu cầu khác: Các bạn sắp xếp làm Full-time

 

Thông tin chi tiết tại đây

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient