logotype

[VNG Corporation] Chương trình VNG Fresher 2018

VNGFresher là chương trình Tuyển dụng & Ðào tạo để trở thành nhân viên cao cấp của VNG.

Ðối tượng tham gia

- Sinh viên năm ba, năm tư chuyên ngành thuộc khối ngành CNTT và tương đương
- Đam mê phát triển các sản phẩm internet để tạo nên giá thiết thực cho cộng đồng.
- Không yêu cầu kinh nghiệm.

Thông tin chi tiết xem tại đây

BC

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient