logotype

Thông báo v/v nhắc nhở sinh viên hoàn thành học phí HK1 2017-2018

Phòng KHTC thông báo về việc nhắc nhở sinh viên hoàn thành học phí Học kỳ 1, năm học 2017-2018 như sauhttps://khtc.uit.edu.vn/node/289
 
Sinh viên lưu ý và thực hiện.

Danh sách sinh viên CTDB dự kiến bị xử lý học vụ HK2,3 năm học 2016-2017

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách sinh viên Chất lượng cao bị xử lý học vụ năm học 2017-2018 như sau:

Xử lý học vụ học kỳ 2,3 nh 2016 - 2017 CLC

Sinh viên có tên trong danh sách xử lý học vụ nộp đơn cứu xét cho văn phòng khoa từ nay đến hết ngày 12/10/2017.

 

Danh sách giảng viên hướng dẫn KLTN đợt 1 năm 2018 lớp Chất lượng cao

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 lớp Chất lượng cao như sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qG6IaW4alalYAjxFHi0jR7KzScJ2w4iGg_W6gxM9WF0/edit#gid=2135633220

Đề nghị sinh viên liên hệ gấp với giảng viên hướng dẫn để thực hiện đề tài.

Ngày nộp báo cáo giữa kỳ và đơn thay đổi tên đề tài : 01/11/2017

Ngày nộp báo cáo Khóa luận tốt nghiệp: 03/01/2018.

Danh sách sinh viên dự kiến XLHV học kỳ 2,3 năm học 2016-2017

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách sinh viên dự kiến XLHV học kỳ 2,3 năm học 2016-2017 như sau:
 
 
Những sinh viên có tên trong danh sách nộp đơn xin cứu xét cho khoa từ ngày 5-12/10/2017

Kết quả xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 như sau:

Danh sách xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

Đề nghị những sinh viên còn nợ tiền phí các khoản bảng điểm, giấy xác nhận, nợ tiền thư viện thì thanh toán gấp trước ngày 02/10/2017.

Copyright 2017  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient