logotype

Thông báo thu thập tài liệu thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp SE501.K11.PMCL và SE501.K11 cập nhật thông tin tài liệu thực tập doanh nghiệp theo link sau từ nay đến ngày 18/01/2020.

Cập nhật tài liệu thực tập doanh nghiệp hk1 năm học 2019 - 2020

Sinh viên nào không cập nhật thông tin sẽ không được cập nhật điểm thực tập doanh nghiệp.

 

Thông báo Lịch Báo Cáo Thực Tập Doanh Nghiệp Học Kỳ 1 Năm Học 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch báo cáo thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 như sau:

* Lớp SE501.K11.PMCL & SE501.K11

Thời gian: 7h30 ngày 14/01/2020.

Địa điểm: 

- Lớp SE501.K11.PMCL: phòng E7.3

- Lớp SE501.K11: Phòng E4.2 và E4.4 theo danh sách.

Danh sách lớp SE501.K11.PMCL

Danh sách lớp SE501.K11

Lưu ý: Sinh viên Trần Minh Huy_14520385, Nguyễn Quốc Trung_14521023 bổ sung báo cáo, Hứa Hưng Thịnh_15520836 bổ sung nhận xét đánh giá có dấu của công ty gấp trước ngày 14/01/2020.

Điều chỉnh lịch báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo Lớp thực tập doanh nghiệp SE501.K11.PMCL và SE501.K11 báo cáo thực tập doanh nghiệp vào lúc 7h30 ngày 14/01/2020 tại phòng E4.2 và E4.4.

Danh sách cụ thể sẽ thông báo sau.

 

Lịch bảo vệ Hội đồng Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 hệ chính qui đại trà

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo các sinh viên hệ chính qui đại trà làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019 - 2020 sẽ bảo vệ luận văn theo thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian : 7h30 - 12h00 ngày 15/01/2020.

Địa điểm : Tòa nhà E

- Hội đồng 1 : phòng E4.1

- Hội đồng 2: phòng E4.2

- Hội đồng 3: phòng E4.3

- Hội đồng 4: phòng E4.4

Danh sách Hội đồng bảo vệ KLTN đợt 1 năm 2020 CQĐT

Lưu ý : 

Toàn bộ sinh viên có mặt tại văn phòng khoa phòng E7.2 lúc 7h15 lấy đồ đem tới phòng Hội đồng chuẩn bị.

- Mỗi nhóm đem theo 02 cuốn báo cáo đã chỉnh sửa theo yêu cầu của cán bộ hướng dẫn và cán bộ phản biện nộp cho Hội đồng trước khi trình bày.

- Trang phục lịch sự, áo sơ mi quần tây bỏ áo trong quần, mang giày hoặc sandal.

- Khi trình bày trước hội đồng, không bỏ tay trong túi quần hay áo, trình bày ngắn gọn, rõ ràng, đủ ý.

- Kiểm tra thiết bị máy móc trước khi trình bày.

Thông báo quyết định đổi tên đề tài KLTN đợt 1 năm 2020 và điều chỉnh lịch nộp báo cáo KLTN Chương trình Chất lượng cao

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo Quyết định đổi tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 Chương trình Chất lượng cao như sau:

https://drive.google.com/file/d/1gbSLfbw8A5T_lJ85UnpC2ZSRAJnEqcSh/view?usp=sharing

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 lớp SE505.K11.PMCL nộp mỗi đề tài 01 cuốn báo cáo đóng cuốn bình thường theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html tại văn phòng khoa (phòng E7.2) vào sáng ngày 31/01/2020 từ 8h00 - 11h00.

Đồng thời sinh viên cập nhật file báo cáo Khóa luận tốt nghiệp theo link sau: 

Qui định tên file báo cáo KLTN như sau : MSSV1&MSSV2_Tên lớp_Giảng viên hướng dẫn

Ví dụ: 15521037&15520065_SE505.K11.PMCL_Duong Minh Duc

https://drive.google.com/drive/folders/1t0vDVI6ikeI6lFVet5VOtdkcAccpFSRx?usp=sharing

Copyright 2020  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient