logotype

Quyết định giao đề tài KLTN đợt 1 năm 2019 hệ đào tạo chính qui

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo Quyết định giao đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 hệ đào tạo chính qui đại trà.

QĐ giao đề tài KLTN đợt 1 năm 2019 hệ chính qui đại trà

 

Danh sách giảng viên hướng dẫn KLTN đợt 1 năm 2019

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 như sau:

Danh sách hướng dẫn đề tài KLTN đợt 1 năm 2019

Đề nghị sinh viên liên hệ gấp với giảng viên để thực hiện đề tài đúng tiến độ.

Thời gian nộp báo cáo KLTN giữa kỳ : 15/11/2018.

Thời gian nộp báo cáo KLTN cuối kỳ: 03/01/2019

 

Thông báo sinh viên khóa 2017 nhận chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên khóa 2017 nhận Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng tại phòng E7.2 tòa nhà E từ ngày 24-28/09/2018 trong giờ hành chính (sáng từ 7h30 - 11h30; chiều từ 13h30 - 16h00)

Danh sách chứng chỉ GDQP khóa 2017

Thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn Đồ án Chuyên ngành học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách giảng viên hướng Đôà án chuyên ngành học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 như sau:

Danh sách giảng viên hướng dẫn đề tài ĐACN học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Đê nghị các sinh viên đã đăng ký Đê tài đồ án chuyên ngành liên hệ với giảng viên hướng dẫn gấp từ nay đến 30/09/2018 để thực hiện đề tài.

Thông Báo Đăng Ký Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 1 Năm 2019

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp SE505.J11 đăng ký đê tài Khóa luận tốt nghiệp từ nay đến ngày 22/9/2018.

Danh sách lớp SE505.J11

Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ICmSS-PaRWphCTe2QAB7hyStCyC4TXlW12zbzsmwaog/edit?usp=sharing

Sinh viên đăng ký đề tài KLTN đợt 1 năm 2019 tại đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR-fBQZDUT-iz4FY_vNFpf6EG4uyCm9fOyM7ZbMlxbX2hlSg/viewform?usp=sf_link

Kết quả đăng ký đề tài KLTN đợt 1 năm 2019: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oReeKTsq53CrP__BvKVdgD866omz5DRem8a5f086PUo/edit?usp=sharing

 

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient