logotype

Kết quả xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2017

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo dánh sách sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 như sau:

DS nộp hồ sơ TN đợt 1 - 2017

Đề nghị những sinh viên còn nợ chứng chỉ Anh văn, tiền bảng điểm, nợ tiền công tác sinh viên, các giấy tờ khác trong hồ sơ xét tốt nghiệp phải nộp đầy đủ cho phòng đào tạo, phòng công tác sinh viên trước ngày 5/4/2017. Sau ngày này, trường sẽ không xét tốt nghiệp cho các trường hợp còn thiếu hồ sơ.

 

 

Thông báo nhận chứng chỉ giáo dục quốc phòng khóa 2015

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên khóa 10 (KTPM2015 và PMCL2015) nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng tại văn phòng khoa từ ngày 16/03/2017 đến ngày 23/03/2017 tại văn phòng khoa (phòng E7.2) vào các buổi sáng từ 8h00 - 11h00.

Danh sách giảng viên hướng dẫn KLTN đợt 2 năm 2017

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 như sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LraYwxywLzg4Y-E_tgnqB_s-xWrftAhavtZHrVPu2Wo/edit#gid=93045502

Đề nghị sinh viên đăng ký làm đề tài khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 liên hệ với giảng viên hướng dẫn gấp để thực hiện đề tài.

Thông báo lịch học Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa

Phòng Công tác Sinh viên gửi thông báo tổ chức Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa dành cho sinh viên khóa 2013 và sinh viên khóa trước chưa hoàn thành; sinh viên muốn tốt nghiệp sớm.
 
 
Link thông báo đính kèm: http://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-lich-hoc-tuan-sinh-hoat-cong-dan-sinh-vien-cuoi-khoa-nam-2017

 

Danh sách giảng viên hướng dẫn Đồ án chuyên ngành hk2 nh 2016 - 2017

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn Đồ án chuyên ngành học kỳ 2 năm học 201 - 2017 như sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XVDKqC5TH9FcaAh0UoZZHXRtw7sFAzqf6zRg4tQvH6g/edit#gid=1549103779

Đề nghị sinh viên liên lạc giảng viên hướng dẫn và bổ sung thêm thông tin liên lạc vào file theo link trên gấp.

Copyright 2017  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient