logotype

Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2017

Phòng Công tác Sinh viên thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp và Trao bằng đợt 1 năm 2017

Thông báo lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2017

Thông báo lớp Đồ án Mã nguồn mở SE111.H21 gặp giảng viên hướng dẫn

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Mã nguồn mở SE111.H21 học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 gặp giảng viên hướng dẫn vào lúc 10h00 ngày 18/4/2017 tại Giảng đường 3.

Lịch nộp Đồ án, thực tập doanh nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch nộp Đồ án các lớp học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

Lịch nộp Đồ án hk2 nh 2016 - 2017 CLC

Lịch nộp Đồ án hk2 nh 2016 - 2017 CQ

1. Lớp Đồ án Mã nguồn mở SE111.H21 nộp và báo cáo Đồ án vào lúc 7h30 ngày 08/6/2017 tại phòng E7.3

2. Lớp Đồ án chuyên ngành SE112.H21.PMCL và SE112.H21 nộp báo cáo trực tiếp cho giảng viên hướng dẫn trước ngày 15/6/2017 và ký tên vào danh sách tại văn phòng khoa (phòng E7.2) trong giờ hành chính ngày 15/6/2017.

3. Lớp thực tập doanh nghiệp SE501.H21.PMCL và SE501.H21 nộp báo cáo kèm theo phiếu đánh giá của doanh nghiệp đã có điểm đánh giá theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/298-m%E1%BA%ABu-b%C3%A1o-c%C3%A1o-th%E1%BB%B1c-t%E1%BA%ADp-doanh-nghi%E1%BB%87p-v%C3%A0-phi%E1%BA%BFu-%C4%91%C3%A1nh-gi%C3%A1.html tại văn phòng khoa (phòng E7.2) trong giờ hành chính ngày 14/6/2017.

4. Đối với sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2017, mỗi đề tài nộp 2 cuốn báo cáo đóng cuốn bình thường theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html tại văn phòng khoa (phòng E7.2) từ 8h00 - 11h00 ngày 16/6/2017.

Thông Báo Nộp Báo Cáo KLTN Giữa Kỳ Đợt 2 Năm 2017

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo những sinh viên đang làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 nộp báo cáo giữa kỳ theo mẫu trên mục Biểu mẫu tại văn phòng khoa (phòng E7.2, tầng 7, tòa nhà E) vào giờ hành chính ngày 18/4/2017.

Những sinh viên đang làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 nếu muốn đổi tên đề tài thì nộp đơn xin đổi tên đề tài KLTN (mẫu đơn trong mục Biểu mẫu) về văn phòng khoa (phòng E7.2, tòa nhà E) ngày 18/4/2017.

Lưu ý: Sinh viên nào không nộp báo cáo giữa kỳ sẽ không được bảo vệ KLTN.

Copyright 2017  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient