logotype

Cập nhật thông tin thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 (gấp)

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp SE501.I21 và SE501.I21.PMCL cập nhật thông tin thực tập tốt nghiệp theo link sau gấp trước ngày 28/06/2018:

Lớp SE501.I21.PMCL : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oriNX3-oWY4tHPziB8tKau9Jhx0k1tSEJx7gzCiUBqA/edit?usp=sharing

Lớp SE501.I21 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gl3A0o9UmyrYDMLcEGVOoYdbmj3s2mJ9rPMpx48R69M/edit?usp=sharing

 

Thông báo tổ chức chương trình Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

Phòng CTSV đã thông báo sơ đồ cũng như thứ tự trao bằng tại web CTSV  

http://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/le-tot-nghiep-dot-1-nam-2018-thu-tu-trao-bang-so-do-cho-ngoi-va-cac-luu-y-doi-voi-tan-thac

Sinh viên nắm thông tin cũng như các thủ tục trước và sau khi nhận bằng tại đây.

Danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp tháng 06/2018

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 06/2018

Danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp tháng 06/2018

Sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ nộp hồ sơ xét tốt nghiệp tại văn phòng khoa phòng E7.2 vào các buổi sáng từ ngày 30/05/2018 đến ngày 11/06/2018.

HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP GỒM:

- Đơn xin xét tốt nghiệp (theo mẫu); http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/369-m%E1%BA%ABu-%C4%91%C6%A1n-xin-x%C3%A9t-tn.html

- Bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp THPT;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao (có chứng thực) chứng chỉ giáo dục quốc phòng;
- Sinh viên từ khóa 2012 bắt buộc phải nộp chứng chỉ Anh văn theo qui chế đào tạo.
- Biên lai đóng lệ phí xét và cấp bằng tốt nghiệp.

Danh Sách Đủ Điều Kiện Tốt Nghiệp Tháng 06/2018 Chương trình Chất lượng cao

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 06/2018 Chương trình Chất lượng cao như sau:

DSSV đủ điều kiện tốt nghiệp Tháng 06/2018 CLC

 

Sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ nộp hồ sơ xét tốt nghiệp tại văn phòng khoa phòng E7.2 vào các buổi sáng từ ngày 30/05/2018 đến ngày 11/06/2018.

HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP GỒM:

- Đơn xin xét tốt nghiệp (theo mẫu); http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/369-m%E1%BA%ABu-%C4%91%C6%A1n-xin-x%C3%A9t-tn.html

- Bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp THPT;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao (có chứng thực) chứng chỉ giáo dục quốc phòng;
- Sinh viên từ khóa 2012 bắt buộc phải nộp chứng chỉ Anh văn theo qui chế đào tạo.
- Biên lai đóng lệ phí xét và cấp bằng tốt nghiệp.

Lịch báo cáo Đồ án Mã nguồn mở lớp SE111.I21 học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch báo cáo môn Đồ án Mã nguồn mở vào lúc 9h00 ngày 07/06/2018 tại phòng E7.3 tầng 7 tòa nhà E.

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient