logotype

Thông Báo Nộp Báo Cáo Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 2 Năm 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 lớp SE505.K21.PMCL & SE505.K21 nộp mỗi đề tài 01 cuốn báo cáo đóng cuốn bình thường theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html tại văn phòng khoa (phòng E7.2) vào sáng ngày 31/07/2020 từ 8h00 - 11h00.

Đồng thời sinh viên cập nhật file báo cáo Khóa luận tốt nghiệp theo link sau: 

Qui định tên file báo cáo KLTN như sau : MSSV1&MSSV2_Tên lớp_Giảng viên hướng dẫn

Ví dụ: 15520924&15520706_SE505.K21.PMCL_Nguyen Thi Thanh Truc

https://drive.google.com/drive/folders/1CXzxGOOvHmcOiLiQJ9zTANOSKFHjpdO_?usp=sharing

Lịch Nộp Báo Cáo Thực Tập Doanh Nghiệp Học Kỳ 2 Năm Học 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo Lớp thực tập doanh nghiệp SE501.K11.PMCL và SE501.K11 nộp báo cáo kèm theo phiếu đánh giá của doanh nghiệp đã có điểm đánh giá theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/298-m%E1%BA%ABu-b%C3%A1o-c%C3%A1o-th%E1%BB%B1c-t%E1%BA%ADp-doanh-nghi%E1%BB%87p-v%C3%A0-phi%E1%BA%BFu-%C4%91%C3%A1nh-gi%C3%A1.html tại văn phòng khoa (phòng E7.2) chiều ngày 30/07/2020  từ 13h30 đến 16h00.

Đồng thời đề nghị sinh viên lớp SE501.K21.PMCL và SE501.K21 cập nhật thông tin thực tập tốt nghiệp  và file báo cáo thực tập doanh nghiệp theo link sau trước ngày 29/07/2020

Qui định tên file báo cáo thực tập doanh nghiệp như sau: MSSV_Họ Tên Sinh Viên_Tên Lớp

Ví dụ: 15520295_Đào Đức Huy_SE501.K21.PMCL

https://drive.google.com/file/d/1AaQgrXfRsE0imI59C3Zdxg0p89LNVTdW/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1mI1HsUyYUVb_15HNRqNqFXAOlYNuYcB4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1xEKFED24VSHXlx1C-m7Pu7oD2obEqlA6?usp=sharing

Lịch báo cáo thực tập doanh nghiệp dự kiến: 14/08/2020.

Lịch thi cuối học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 các lớp hình thức thi vấn đáp đồ án

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch thi cuối học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 các lớp hình thức thi vấn đáp đồ án như sau:

Các lớp Chính qui đại trà : https://drive.google.com/file/d/1Qv0WPO4eYdypGYVFH5yNoDOANmwGdnmi/view?usp=sharing

Các lớp Chương trình Chất lượng cao : https://drive.google.com/file/d/1fn424zlGrBbP9tgDLRwS7q090HOZ0E8L/view?usp=sharing

Đối với lớp Đồ án 1_SE121.K21.PMCL & SE121.K21, Đồ án chuyên ngành_SE112.K21.PMCL & SE112.K21 thì sinh viên liên hệ nộp và báo cáo Đồ án trực tiếp với Giảng viên hướng dẫn trước ngày 20/07/2020, sau đó ký tên vào danh sách lớp tại văn phòng khoa (phòng E7.2) sáng ngày 27/07/2020 từ 8h00 - 11h00.

Thông báo nộp báo cáo KLTN giữa kỳ đợt 2 năm 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo những sinh viên hệ Chính qui đại trà và Chương trình Chất lượng cao đang làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019 - 2020 nộp báo cáo giữa kỳ theo mẫu trên mục Biểu mẫu tại văn phòng khoa (phòng E7.2, tầng 7, tòa nhà E) vào giờ hành chính ngày 08/07/2020.

http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/287-m%E1%BA%ABu-b%C3%A1o-c%C3%A1o-gi%E1%BB%AFa-k%E1%BB%B3-kltn-tham-kh%E1%BA%A3o.html

Những sinh viên đang làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019 - 2020 nếu muốn đổi tên đề tài thì nộp đơn xin đổi tên đề tài KLTN (mẫu đơn trong mục Biểu mẫu) về văn phòng khoa (phòng E7.2, tòa nhà E) ngày 08/07/2020.

http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html

Lưu ý: Sinh viên nào không nộp báo cáo giữa kỳ sẽ không được bảo vệ KLTN.

Lịch bảo vệ KLTN đợt 2 năm học 2019 - 2020 dự kiến : 14/08/2020

Cập nhật thông tin sinh viên đăng ký nghiên cứu khoa học năm 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo những sinh viên có là nghiên cứu khoa học sinh viên thì cập nhật thông tin vào link sau từ nay đến ngày 25/06/2020


https://forms.gle/GrpGDSUbP55cYELF7

 

Copyright 2020  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient