logotype

Thông Báo Đăng Ký Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp hk2 Năm học 2016 - 2017

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp SE505.H11 đã đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 đăng ký đề tài theo link danh sách đề tài bên dưới từ nay đến ngày 20/02/2017.

Danh sách đề tài KLTN đợt 1 năm 2017

DSSV đủ điều liện làm KLTN đợt 1 năm 2017

 

Thông Báo Đăng Ký Đồ Án Chuyên Ngành Học Kỳ 2 Năm Học 2016 - 2017

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án Chuyên ngành SE112.H11 đăng ký đề tài Đồ án chuyên ngành từ nay đến ngày 20/02/2017 theo link sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_LPWNDCl1_D2LNg8KX6ByWiOlHPVqH1kn6AGXUkhC2U/edit?usp=sharing

Lưu ý: Không được xóa tên đã đăng kí của các sinh viên trước đó.

Kết quả bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2017

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 như sau:

Kết quả báo vệ KLTN đợt 1 năm 2017

Quyết định thành lập Hội đồng chấm KLTN đợt 1 năm 2017

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo mỗi đề tài sinh viên nộp 02 cuốn báo cáo đã điều chỉnh theo ý kiến đóng góp của GV phản biện và Hội đồng chấm KLTN đóng bìa cứng màu xanh dương, chữ mạ vàng theo mẫu qui định http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html về văn phòng khoa vào ngày thứ hai 13/02/2017 trong giờ hành chính (sáng từ 8h00 - 11h00; chiều từ 13h30 - 16h00).

Thông báo lớp Đồ án Mã nguồn mở SE111.H21 gặp giảng viên

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án mã nguồn mở SE111.H21 gặp giảng viên vào lúc 10h00 ngày 14/02/2017 tại Giảng đường 3.

Kết quả thực tập doanh nghiệp lớp SE501.H11 học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 như sau:

Điểm lớp SE501.H11

Copyright 2017  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient