logotype

Lịch báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo những sinh viên đăng ký thực tập doanh nghiệp lớp SE501.H11 sẽ báo cáo vào lúc 7h30 ngày 18/01/2017 tại phòng C102.

DSSV nộp báo cáo thực tập hk1 nh 2016 - 2017


Lưu ý: Sinh viên nào chưa có dấu của công ty thực tập trên phiếu đánh giá thì bổ sung gấp.

Lịch bảo vệ KLTN đợt 1 năm học 2016 - 2017

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo các sinh viên làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2016 - 2017 sẽ bảo vệ vào ngày 17/01/2017

Thời gian : Sáng từ 7h30 - 11h30; Chiều từ 13h00 - 16h30.

Địa điểm: Hội đồng 1 tại phòng C102, Hội đồng 2 tại phòng C106.

Danh sách hội đồng chấm KLTN đợt 1 nh 2016 - 2017

Lưu ý : 

Những sinh viên bảo vệ vào buổi sáng có mặt tại Hội đồng lúc 7h30, những sinh viên bảo vệ buổi chiều có mặt tại Hội đồng lúc 12h45.

- Mỗi nhóm đem theo 2 cuốn báo cáo nộp cho Hội đồng trước khi trình bày.

- Trang phục lịch, áo sơ mi quần tây bỏ áo trong quần, mang giày hoặc sandal.

- Khi trình bày trước hội đồng, không bỏ tay trong túi quần hay áo, trình bày ngắn gọn, rõ ràng, đủ ý.

- Kiểm tra thiết bị máy móc trước khi trình bày.

 

 

 

 

Sơ đồ và thứ tự nhận bằng Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2016

Phòng Công tác Sinh viên kính gửi sơ đồ chỗ ngồi và thứ tự nhận bằng của Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2016 như sau:

Sơ đồ chỗ ngồi và lưu ý khi tham gia lễ

Thứ tự nhận bằng

 

Danh sách GV phản biện KLTN đợt 1 năm 2017

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách giảng viên phản biện đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 như sau: 

DS phản biện KLTN đợt 1 năm 2017

Đề nghị sinh viên nhanh chóng liên hệ và làm việc với giảng viên phản biện từ nay đến cuối tuần (07/01/2017).

Thời gian bảo vệ KLTN đợt 1 năm 2017 dự kiến là 17&18/01/2017.

Lịch nộp báo cáo KLTN đợt 1 năm 2017 và báo cáo Thực tập tốt nghiệp hk1 nh 2016 - 2017

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo những sinh viên đang làm Khóa luận tốt nghiệp sẽ nộp báo cáo Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 theo qui định http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html tại văn phòng khoa (phòng E7.2) từ 8h00 - 11h00 ngày 30/12/2016.

Những sinh viên đang thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 thì nộp báo cáo thực tập (tham khảo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/298-m%E1%BA%ABu-b%C3%A1o-c%C3%A1o-th%E1%BB%B1c-t%E1%BA%ADp-doanh-nghi%E1%BB%87p-v%C3%A0-phi%E1%BA%BFu-%C4%91%C3%A1nh-gi%C3%A1.html) và phiếu đánh giá đã có điểm của công ty thực tập tại văn phòng khoa (phòng E7.2) từ 8h00 - 11h00 ngày 09/01/2017.

Copyright 2017  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient