logotype

Thông báo danh sách XLHV học kỳ 2 năm học 2019 - 2020.

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kế hoạch xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 như sau:

https://drive.google.com/file/d/1-vNF86ZuXr9KLdXnNb9J_EgIg4Uonu52/view?usp=sharing

Danh sách sinh viên Hệ chính quy Khoa Công nghệ Phần mềm dự kiến bị xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2019 - 2020:

https://drive.google.com/file/d/1GZR50yzKn3gyAIi-orFkSreTQsN4nzX5/view?usp=sharing

Danh sách sinh viên Hệ Chất lượng cao Khoa Công nghệ Phần mềm dự kiến bị xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (CẬP NHẬT MỚI 29/09):

https://drive.google.com/file/d/1rSlzTe4lLbaSP3pBW_7eUWvSGJ8JQNBA/view?usp=sharing

Đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 làm đơn cứu xét và ký tên nộp lên Văn phòng Khoa E7.2 trước ngày 02/10/2020. 

 

 

ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 2 SE122.L11 và SE122.L11.PMCL đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 từ nay đến ngày 20/09/2020 theo link sau: LINK 

Danh sách đề tài Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 : https://drive.google.com/file/d/1M6IMV1-EN-C5-5CXK7-bKIwYES95ZS6o/view?usp=sharing

Kết quả đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/14PuAk3twLbo5UQ431aAMmqRROR7KlGcCo85kXnl7S24/edit?usp=sharing

 

Kết quả báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 như sau:

Lớp SE501.K21: https://drive.google.com/file/d/1JXROS0c86BTlHmtsBr9rN9fKKgebQW7B/view?usp=sharing

Lớp SE501.K21.PMCL: https://drive.google.com/file/d/1mzzd9UHSdiuSBVzjQ4AlLRWz3g20NmJy/view?usp=sharing

 

ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 1 SE121.L11 và SE121.L11.PMCL đăng ký đề tài Đồ án 1 học kỳ  năm học 2019 - 2020 từ nay đến ngày 20/09/2020 theo link sau:

https://forms.gle/mmvews2isssbHHKt9

Danh sách đề tài Đồ án 1 học kỳ 1 năm học 2020 - 2021: https://drive.google.com/file/d/1QUW4nDRw22j3mIh1W4Bvpy1MWr8yWXW_/view?usp=sharing

Kết quả đăng ký Đề tài Đồ án 1 học kỳ 1 năm học 2020 - 2021: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l7ikfAHC64hmw5WI1WU5uBM7vs6icxnZRUnWdJnwPds/edit?usp=sharing

Thông Báo Kết Quả Bảo Vệ KLTN Đợt 2 Năm 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 như sau:

https://drive.google.com/file/d/1XixuQnhxQP7jDMM0y11rsPyjXMDJ2XD9/view?usp=sharing

 

Quyết định thành lập Hội đồng chấm KLTN đợt 2 năm 2020 hệ đào tạo Chính qui đại trà:

https://drive.google.com/file/d/1fqh6lwmqQFIl-7qkAQ1U7bMFeaJPa1md/view?usp=sharing

 

Quyết định thành lập Hội đồng chấm KLTN đợt 2 năm 2020 Chương trình Chất lượng cao:

https://drive.google.com/file/d/1UMse3HHO5e1e8-dJ_z3TPlVYdEaZ8GYg/view?usp=sharing

 

Sinh viên chỉnh sửa báo cáo khóa luận tốt nghiệp và nộp lại theo hướng dẫn : 

http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html

Sinh viên có thể liên hệ văn phòng khoa hoặc gửi mail (  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) để photo lại biên bản kết luận của Hội đồng và nhận xét phản biện vào ngày  21/08/2020 từ 8h00 đến 16h00.

Sinh viên nộp lại cuốn báo cáo hoàn chỉnh kèm đĩa CD gắn vào trang cuối cuốn báo cáo và các giấy xác nhận đã có chữ ký của Giảng viên phản biện, Chủ tịch Hội đồng theo hướng dẫn tại văn phòng Khoa Công nghệ Phần mềm và Thư viện Trường vào sáng ngày 26/08/2020 từ 8h00 đến 11h00.

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient