logotype

Thông báo nộp báo cáo KLTN giữa kỳ đợt 2 năm 2020

[Notice of Submission of Thesis Mid-Term Report In 2nd Semester 2020]

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo những sinh viên hệ Chính qui đại trà và Chương trình Chất lượng cao đang làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019 - 2020 nộp báo cáo giữa kỳ theo mẫu trên mục Biểu mẫu tại văn phòng khoa (phòng E7.2, tầng 7, tòa nhà E) vào giờ hành chính ngày 08/07/2020.

http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/287-m%E1%BA%ABu-b%C3%A1o-c%C3%A1o-gi%E1%BB%AFa-k%E1%BB%B3-kltn-tham-kh%E1%BA%A3o.html

Những sinh viên đang làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019 - 2020 nếu muốn đổi tên đề tài thì nộp đơn xin đổi tên đề tài KLTN (mẫu đơn trong mục Biểu mẫu) về văn phòng khoa (phòng E7.2, tòa nhà E) ngày 08/07/2020.

http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html

Lưu ý: Sinh viên nào không nộp báo cáo giữa kỳ sẽ không được bảo vệ KLTN.

Lịch bảo vệ KLTN đợt 2 năm học 2019 - 2020 dự kiến : 14/08/2020

Lịch thi cuối học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 các lớp hình thức thi vấn đáp đồ án

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch thi cuối học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 các lớp hình thức thi vấn đáp đồ án như sau:

Các lớp Chính qui đại trà : https://drive.google.com/file/d/1Qv0WPO4eYdypGYVFH5yNoDOANmwGdnmi/view?usp=sharing

Các lớp Chương trình Chất lượng cao : https://drive.google.com/file/d/1fn424zlGrBbP9tgDLRwS7q090HOZ0E8L/view?usp=sharing

Đối với lớp Đồ án 1_SE121.K21.PMCL & SE121.K21, Đồ án chuyên ngành_SE112.K21.PMCL & SE112.K21 thì sinh viên liên hệ nộp và báo cáo Đồ án trực tiếp với Giảng viên hướng dẫn trước ngày 20/07/2020, sau đó ký tên vào danh sách lớp tại văn phòng khoa (phòng E7.2) sáng ngày 27/07/2020 từ 8h00 - 11h00.

Cập nhật thông tin sinh viên đăng ký nghiên cứu khoa học năm 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo những sinh viên có là nghiên cứu khoa học sinh viên thì cập nhật thông tin vào link sau từ nay đến ngày 25/06/2020


https://forms.gle/GrpGDSUbP55cYELF7

 

Thông báo kết quả xét duyệt đề tài NCKH SV và học viên cao học đợt tháng 3 năm 2020 và nộp hố sơ đề tài gấp

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo kết quả xét duyệt đề tài NCKH SV và học viên cao học năm 2020 như sau:

Đợt xét MAR2020 - đăng kí vào cuối năm 2019: https://khcn.uit.edu.vn/sites/default/files/k01.nckh-sv-ketquaxetduyet-2020_-_kq_2020.pdf

Đợt xét APR2020 - đăng kí vào tháng 03/2020: https://khcn.uit.edu.vn/sites/default/files/k01.nckh-sv-ketquaxetduyet-apr2020_-_kq_-_apr2020.pdf

Những sinh viên nào thực hiện đề tài thì nộp 01 bản thuyết minh đề tài có chữ ký của Chủ nhiệm đề tài và Giảng viên hướng dẫn tại văn phòng khoa Công nghệ Phần mềm_phòng E7.2 ngày 08/06/2020 đồng thời gửi file thuyết minh đề tài cho khoa theo địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  trước ngày 08/06/2020.

Các biểu mẫu, quy trình Phòng Thông báo tại đây: https://khcn.uit.edu.vn/van-ban/quy-trinh-chuc-va-thuc-hien-de-tai-nckh-cua-sinh-vien-hoc-vien


Copyright 2020  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient