logotype

V/v nộp file báo cáo thực tập doanh nghiệp cho Hội đồng chấm học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp SE501.K21 và lớp SE501.K21.PMCL không gửi file báo cáo thực tập doanh nghiệp vào mail của các thành viên Hội đồng chấm nữa mà gửi lên room MS Teams Hội đồng chấm của mình trước 13h00 ngày 14/08/2020.

Thông Báo Lịch Báo Cáo Thực Tập Doanh Nghiệp Học Kỳ 2 Năm Học 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch báo cáo thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 như sau:

Thời gian : 13h30 - 16h30 ngày 14/08/2020.

Địa điểm : hình thức bảo vệ online (sinh viên bảo vệ và các thành viên Hội đồng chấm TTDN đã được tạo room để bảo vệ TTDN bằng MS Teams, các bạn sinh viên đăng nhập MS Teams bằng tài khoản đã dùng để học online bằng MS Teams, các bạn kiểm tra đăng nhập thử nếu có thắc mắc liên hệ thầy Mai Trọng Khang_0704635601)

Danh sách Hội đồng chấm TTDN lớp SE501.K21: https://drive.google.com/file/d/1Gpog1a_VRtz8oPTUmW8ZvDz6ZGF_nvS1/view?usp=sharing

Danh sách Hội đồng chấm TTDN lớp SE501.K21.PMCL: https://drive.google.com/file/d/11qeb9lavjHFPDyDqSWC7QqrNl6wP5boJ/view?usp=sharing

Lưu ý sinh viên gửi báo cáo thực tập doanh nghiệp qua mail cho các thành viên Hội đồng thực tập doanh nghiệp trước khi báo cáo.

Thông Báo Danh Sách Giảng Viên Phản Biện Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 2 Năm 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách giảng viên phản biện Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2020:

Chương trình Chất lượng cao: https://drive.google.com/file/d/12oN_BR_cOo3ipF63BN5KRsSjpeWjUNP_/view?usp=sharing

Hệ đào tạo Chính qui đại trà: https://drive.google.com/file/d/1jEL6rTgc16PStnuh5gPWz8Zf-3kQPcaM/view?usp=sharing

Sinh viên liên hệ gấp với giảng viên phản biện sớm để chuẩn bị cho việc bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp.

Thời gian bảo vệ KLTN đợt 2 năm 2020: 8h00 ngày 14/08/2020.

Hình thức bảo vệ: online

Lưu ý: Sinh viên gửi báo cáo Khóa luận tốt nghiệp bằng file qua mail cho Giảng viên phản biện.

 

 

Lịch Bảo Vệ Hội Đồng Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 2 Năm 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo các sinh viên Chương trình chất lượng cao và Hệ chính qui đại trà làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019 - 2020 sẽ bảo vệ luận văn theo thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian : 8h00 - 11h00 ngày 14/08/2020.

Địa điểm : hình thức bảo vệ online (sinh viên bảo vệ và các thành viên Hội đồng chấm KLTN đã được tạo room để bảo vệ KLTN bằng MS Teams, các bạn sinh viên đăng nhập MS Teams bằng tài khoản đã dùng để học online bằng MS Teams, các bạn kiểm tra đăng nhập thử nếu có thắc mắc liên hệ thầy Mai Trọng Khang_0704635601)

Danh sách Hội đồng Chấm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020: https://drive.google.com/file/d/1ZMWYPOjlHmyV9mDzkZRUSDWdfztbCb9u/view?usp=sharing

Lưu ý sinh viên gửi báo cáo luận văn tốt nghiệp qua mail cho các thành viên Hội đồng Chấm Khóa luận tốt nghiệp trước khi bảo vệ.

KẾ HOẠCH XÉT TÔT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 08/2020

 

STT

Ngày

Công việc

1

03/8/2020

P.ĐTĐH/VP.CCTĐB gửi danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp về Khoa và Thông báo lên daa

2

05/8/2020 – 22/8/2020

Sinh viên nộp Hồ sơ tốt nghiệp về Khoa

3

25/8/2020

Khoa gửi danh sách sinh viên nộp hồ sơ Tốt nghiệp về P.ĐTĐH/VP.CCTĐB

4

27/08/2020

P.ĐTĐH tổng hợp danh sách sinh viên xét Tốt nghiệp

5

31/8/2020-4/9/2020

Hội đồng họp xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

6

11/9/2020

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 14 năm 2020

Danh sách dự kiến tốt nghiệp tháng 08/2020 Chính qui đại trà: 

https://drive.google.com/file/d/14w8xc8fYZz2bDZs6VlHCyCsazh0r10GE/view?usp=sharing

 

Danh sách dự kiến tốt nghiệp tháng 04/2020 Chất lượng cao:

https://drive.google.com/file/d/1QzdlTpc1r6lIDq5wGbvgv5URk1SxYl1s/view?usp=sharing

 

Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nộp hồ sơ theo hướng dẫn trên website phòng đào tạo tại văn phòng khoa Công nghệ Phần mềm (Phòng E7.2) từ ngày 05/08/2020 đến 22/08/2020.

https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien 

 

 

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient