logotype

Thông báo nộp hồ sơ nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021

Hiện nay đã đến hạn nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên đợt 1 năm 2021.
 
Đề nghị các sinh viên tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021 nộp file mềm hồ sơ nghiệm thu đề tài NCKH_SV 2021 trước ngày 25/03/2022 tại đây: Form nộp file hồ sơ nghiệm thu NCKH-SV 2021 để Hội đồng nghiệm thu của trường xét và nộp vào đây Hồ sơ nghiệm thu đề tài NCKH-SV 2021 để khoa Công nghệ Phần mềm lưu.
 
Đồng thời đề nghị các sinh viên nộp hồ sơ bản giấy có chữ ký đầy đủ và ký thanh lý hợp đồng tại văn phòng khoa Công nghệ Phần mềm (phòng E7.2) vào sáng ngày 28/03/2022

V/v sử dụng phòng GV và thiết bị tại các phòng học lý thuyết

Ban Quản lý cơ sở trường ĐH CNTT thông báo các bạn sinh viên nhận thiết bị trước giờ học tại các phòng như sau:
Khu A: Phòng A303
Khu B: Phòng B1.01
Khu C: Phòng C105
Khu E: Phòng E2.4
Ngoài ra xin lưu ý quý Thầy Cô phòng Giảng viên tại các tòa nhà:
Khu A: Phòng A303
Khu B: Phòng B2.01
Khu C: Phòng C103
Khu E: Phòng E7.1, E3.5, E4.5
Số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật ở các tòa nhà có trên bàn Giảng Viên tại các phòng học.

Thông báo danh sách đăng ký đề tài Đồ án 1 và Đồ án 2 học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả đăng ký đề tài Đồ án 1 và Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 như sau:

DS đăng ký đề tài Đồ án 1 học kỳ 2 nh 2021 - 2022

DS đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 2 nh 2021 - 2022

Đề nghị sinh viên liên hệ với giảng viên hướng dẫn để thực hiện đề tài từ nay đến 10/06/2022.

V/v duyệt đề cương Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo về việc duyệt đề cương khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021 - 2022 như sau:

Đề cương KLTN nào đã đạt thì sinh viên liên hệ gấp giảng viên hướng dẫn thực hiện đề tài, còn đề cương nào chưa đạt thì điều chỉnh lại theo góp ý và nộp lại trước ngày 10/03/2022

DS duyệt đề cương KLTN đợt 2 nh 2021 - 2022 CQĐT

DS duyệt đề cương KLTN đợt 2 nh 2021 - 2022 CLC

Nộp đề cương KLTN đã điều chỉnh theo góp ý tại đây: Đề cương KLTN điều chỉnh

ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 2 SE122.M21 và SE122.M21.PMCL đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 từ nay đến ngày 25/02/2022 theo link sau: 

Đăng ký đề tài ĐA2 hk2 nh 2021 - 2022

Danh sách đề tài Đồ án 2 học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 : DS đề tài ĐA2 hk2 nh 2021 - 2022

Kết quả đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 : Kết quả ĐK đề tài ĐA2 hk2 nh 2021 - 2022

Copyright 2022  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient