logotype

Thông báo kết quả xét duyệt đề tài NCKH SV và học viên cao học đợt tháng 3 năm 2020 và nộp hố sơ đề tài gấp

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo kết quả xét duyệt đề tài NCKH SV và học viên cao học năm 2020 như sau:

Đợt xét MAR2020 - đăng kí vào cuối năm 2019: https://khcn.uit.edu.vn/sites/default/files/k01.nckh-sv-ketquaxetduyet-2020_-_kq_2020.pdf

Đợt xét APR2020 - đăng kí vào tháng 03/2020: https://khcn.uit.edu.vn/sites/default/files/k01.nckh-sv-ketquaxetduyet-apr2020_-_kq_-_apr2020.pdf

Những sinh viên nào thực hiện đề tài thì nộp 01 bản thuyết minh đề tài có chữ ký của Chủ nhiệm đề tài và Giảng viên hướng dẫn tại văn phòng khoa Công nghệ Phần mềm_phòng E7.2 ngày 08/06/2020 đồng thời gửi file thuyết minh đề tài cho khoa theo địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  trước ngày 08/06/2020.

Các biểu mẫu, quy trình Phòng Thông báo tại đây: https://khcn.uit.edu.vn/van-ban/quy-trinh-chuc-va-thuc-hien-de-tai-nckh-cua-sinh-vien-hoc-vien


Thông báo sinh viên khóa 2019 nhận chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên khóa 2019 nhận Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng tại phòng E7.2 tòa nhà E từ ngày 18 -22/05/2020 trong giờ hành chính (sáng từ 8h - 11h30; chiều từ 13h30 - 16h00)

Danh sách chứng chỉ GDQP khóa 2019

Thông Báo Điều Chỉnh Thời Gian Nộp Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 1 Năm 2020 Chương Trình Chất Lượng Cao lần 2

Do tình hình dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp, hiện nay sinh viên vẫn tiếp tục học online nên các thầy cô cũng chưa làm việc tại trường. Do vậy, sinh viên nộp lại cuốn báo cáo Khóa luận tốt nghiệp hoàn chỉnh kèm đĩa CD gắn vào trang cuối cuốn báo cáo và các giấy xác nhận đã có chữ ký của Giảng viên phản biện, Chủ tịch Hội đồng theo hướng dẫn tại văn phòng Khoa Công nghệ Phần mềm và Thư viện Trường vào sáng ngày 27/05/2020 từ 8h00 đến 11h00.

Thông báo nộp đề cương chi tiết đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 nộp đề cương chi tiết tại văn phòng khoa từ nay đến ngày 06/05/2020 để Ban Chủ nhiệm Khoa duyệt đề tài

Mẫu đề cương KLTN chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1M4jSs0SkfrwXMOFHr2JxtUozPXA9dB-o/view?usp=sharing

Danh sách đề tài KLTN đợt 2 năm 2020 hệ Chính qui đại trà: https://drive.google.com/file/d/1kPlL5sXuVmXtgKM8G_kdJ3C_UfhsZFWd/view?usp=sharing

Danh sách đề tài KLTN đợt 2 năm 2020 Chương trình Chất lượng cao: https://drive.google.com/file/d/10qBADFiAcD51neWqKHvPawDukHTgUmr6/view?usp=sharing

Thông báo danh sách sinh viên dự kiến bị XLHV học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kế hoạch xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 như sau:

https://drive.google.com/file/d/1WLSovIyQGu4yHke6EFQ3Atb6i0Wh1osO/view?usp=sharing

Danh sách sinh viên Chương trình Chất lượng cao dự kiến bị xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2019 - 2020:

https://drive.google.com/file/d/1ftQ1zpD6tnlpywOxeMMGlnkDhP1DIrVR/view?usp=sharing

Danh sách sinh viên Chính qui đại trà dự kiến bị xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2019 - 2020:

https://drive.google.com/file/d/1RmLDur3-NuL_YcA4oYWEL520Yps8xCKt/view?usp=sharing

Đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 làm đơn cứu xét và ký tên xong scan thành file .pdf gửi cho khoa vào link: 

https://drive.google.com/drive/folders/18CNhMjEG8Cc563YIvPqeYOpr905xGLbD?usp=sharing

hoặc gửi mail tới địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  từ nay đến ngày 27/04/2020.

 

 

Copyright 2020  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient