logotype

KẾ HOẠCH XÉT TÔT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 08/2020

 

STT

Ngày

Công việc

1

03/8/2020

P.ĐTĐH/VP.CCTĐB gửi danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp về Khoa và Thông báo lên daa

2

05/8/2020 – 22/8/2020

Sinh viên nộp Hồ sơ tốt nghiệp về Khoa

3

25/8/2020

Khoa gửi danh sách sinh viên nộp hồ sơ Tốt nghiệp về P.ĐTĐH/VP.CCTĐB

4

27/08/2020

P.ĐTĐH tổng hợp danh sách sinh viên xét Tốt nghiệp

5

31/8/2020-4/9/2020

Hội đồng họp xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

6

11/9/2020

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 14 năm 2020

Danh sách dự kiến tốt nghiệp tháng 08/2020 Chính qui đại trà: 

https://drive.google.com/file/d/14w8xc8fYZz2bDZs6VlHCyCsazh0r10GE/view?usp=sharing

 

Danh sách dự kiến tốt nghiệp tháng 04/2020 Chất lượng cao:

https://drive.google.com/file/d/1QzdlTpc1r6lIDq5wGbvgv5URk1SxYl1s/view?usp=sharing

 

Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nộp hồ sơ theo hướng dẫn trên website phòng đào tạo tại văn phòng khoa Công nghệ Phần mềm (Phòng E7.2) từ ngày 05/08/2020 đến 22/08/2020.

https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien 

 

 

Thông Báo Nộp Báo Cáo Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 2 Năm 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 lớp SE505.K21.PMCL & SE505.K21 nộp mỗi đề tài 01 cuốn báo cáo đóng cuốn bình thường theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html tại văn phòng khoa (phòng E7.2) vào sáng ngày 31/07/2020 từ 8h00 - 11h00.

Đồng thời sinh viên cập nhật file báo cáo Khóa luận tốt nghiệp theo link sau: 

Qui định tên file báo cáo KLTN như sau : MSSV1&MSSV2_Tên lớp_Giảng viên hướng dẫn

Ví dụ: 15520924&15520706_SE505.K21.PMCL_Nguyen Thi Thanh Truc

https://drive.google.com/drive/folders/1CXzxGOOvHmcOiLiQJ9zTANOSKFHjpdO_?usp=sharing

Thông báo nộp báo cáo KLTN giữa kỳ đợt 2 năm 2020

[Notice of Submission of Thesis Mid-Term Report In 2nd Semester 2020]

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo những sinh viên hệ Chính qui đại trà và Chương trình Chất lượng cao đang làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019 - 2020 nộp báo cáo giữa kỳ theo mẫu trên mục Biểu mẫu tại văn phòng khoa (phòng E7.2, tầng 7, tòa nhà E) vào giờ hành chính ngày 08/07/2020.

http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/287-m%E1%BA%ABu-b%C3%A1o-c%C3%A1o-gi%E1%BB%AFa-k%E1%BB%B3-kltn-tham-kh%E1%BA%A3o.html

Những sinh viên đang làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019 - 2020 nếu muốn đổi tên đề tài thì nộp đơn xin đổi tên đề tài KLTN (mẫu đơn trong mục Biểu mẫu) về văn phòng khoa (phòng E7.2, tòa nhà E) ngày 08/07/2020.

http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html

Lưu ý: Sinh viên nào không nộp báo cáo giữa kỳ sẽ không được bảo vệ KLTN.

Lịch bảo vệ KLTN đợt 2 năm học 2019 - 2020 dự kiến : 14/08/2020

Lịch Nộp Báo Cáo Thực Tập Doanh Nghiệp Học Kỳ 2 Năm Học 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo Lớp thực tập doanh nghiệp SE501.K21.PMCL và SE501.K21 nộp báo cáo kèm theo phiếu đánh giá của doanh nghiệp đã có điểm đánh giá theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/298-m%E1%BA%ABu-b%C3%A1o-c%C3%A1o-th%E1%BB%B1c-t%E1%BA%ADp-doanh-nghi%E1%BB%87p-v%C3%A0-phi%E1%BA%BFu-%C4%91%C3%A1nh-gi%C3%A1.html tại văn phòng khoa (phòng E7.2) chiều ngày 30/07/2020  từ 13h30 đến 16h00.

Đồng thời đề nghị sinh viên lớp SE501.K21.PMCL và SE501.K21 cập nhật thông tin thực tập tốt nghiệp  và file báo cáo thực tập doanh nghiệp theo link sau trước ngày 29/07/2020

Qui định tên file báo cáo thực tập doanh nghiệp như sau: MSSV_Họ Tên Sinh Viên_Tên Lớp

Ví dụ: 15520295_Đào Đức Huy_SE501.K21.PMCL

https://drive.google.com/file/d/1AaQgrXfRsE0imI59C3Zdxg0p89LNVTdW/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1mI1HsUyYUVb_15HNRqNqFXAOlYNuYcB4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1xEKFED24VSHXlx1C-m7Pu7oD2obEqlA6?usp=sharing

Lịch báo cáo thực tập doanh nghiệp dự kiến: 14/08/2020.

Lịch thi cuối học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 các lớp hình thức thi vấn đáp đồ án

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch thi cuối học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 các lớp hình thức thi vấn đáp đồ án như sau:

Các lớp Chính qui đại trà : https://drive.google.com/file/d/1Qv0WPO4eYdypGYVFH5yNoDOANmwGdnmi/view?usp=sharing

Các lớp Chương trình Chất lượng cao : https://drive.google.com/file/d/1fn424zlGrBbP9tgDLRwS7q090HOZ0E8L/view?usp=sharing

Đối với lớp Đồ án 1_SE121.K21.PMCL & SE121.K21, Đồ án chuyên ngành_SE112.K21.PMCL & SE112.K21 thì sinh viên liên hệ nộp và báo cáo Đồ án trực tiếp với Giảng viên hướng dẫn trước ngày 20/07/2020, sau đó ký tên vào danh sách lớp tại văn phòng khoa (phòng E7.2) sáng ngày 27/07/2020 từ 8h00 - 11h00.

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient