logotype

Lịch thực hành các lớp hình thức 2 học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch thực hành các lớp hình thức 2 học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 như sau:

Hiện tại các lớp học online theo lịch.

Khoa sẽ cập nhật phòng học khi học offline trở lại

Lịch thực hành HT2 học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 CLC: https://drive.google.com/file/d/1ndm3o6LtJARKxM8niGYcR-lVnkZhpy4S/view?usp=sharing

Lịch thực hành HT2 học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 Chính qui đại trà : https://drive.google.com/file/d/1tGYFqW6UM5kDMq0rDCgTkGlSLsPHxMXI/view?usp=sharing

 

 

 

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 03 NĂM 2020

 

STT

Ngày

Công việc

1

01/04/2020

P.ĐTĐH gửi danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp về Khoa và Thông báo lên daa

2

01/04/2020 – 24/04/2020

Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https://forms.gle/jUCKkFaBcxmTTLvh6

3

27/04/2020

P.ĐTĐH tổng hợp danh sách sinh viên xét Tốt nghiệp

4

04/05/2020-08/05/2020

Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

6

14/05/2020

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 03 năm 2020

Danh sách dự kiến tốt nghiệp tháng 04/2020 Chính qui đại trà: 

https://drive.google.com/file/d/14w8xc8fYZz2bDZs6VlHCyCsazh0r10GE/view?usp=sharing

 

Danh sách dự kiến tốt nghiệp tháng 04/2020 Chất lượng cao:

https://drive.google.com/file/d/133147IqbnY668NT59h6epc_f3dgwdGqU/view?usp=sharing

 

Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nộp hồ sơ vào link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5xNz8ycEYq9cS5J3uYfy7axfYvZuwRBEzsJU6i3tk_lutKg/viewform

Thông Báo Kết Quả Bảo Vệ KLTN Đợt 1 Năm 2020 Chương trình Chất lượng cao

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 Chương trình Chất lượng cao như sau:

https://drive.google.com/file/d/1m598al9rOurymKQMZivcHh8f10S_bjHf/view?usp=sharing

Quyết định thành lập Hội đồng chấm KLTN đợt 1 năm 2020 hệ đào tạo Chính qui đại trà:

https://drive.google.com/file/d/1wqqW_0_mS_wPCHQgUC27hR4tXb5qbdbe/view?usp=sharing

 

Sinh viên chỉnh sửa báo cáo khóa luận tốt nghiệp và nộp lại theo hướng dẫn : 

http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html

 

Sinh viên có thể liên hệ văn phòng khoa hoặc gửi mail ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) để photo lại biên bản kết luận của Hội đồng và nhận xét phản biện vào ngày  01/04/2020 từ 8h00 đến 16h00.

Sinh viên nộp lại cuốn báo cáo hoàn chỉnh kèm đĩa CD gắn vào trang cuối cuốn báo cáo và các giấy xác nhận đã có chữ ký của Giảng viên phản biện, Chủ tịch Hội đồng theo hướng dẫn tại văn phòng Khoa Công nghệ Phần mềm và Thư viện Trường vào sáng ngày 15/04/2020 từ 8h00 đến 11h00.

 

 

Thông báo điều chỉnh thời gian nộp Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 Chương trình Chất lượng cao

Do tình hình dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp, trường tạm đóng cửa các tòa nhà B, C, E. Do vậy, sinh viên nộp lại cuốn báo cáo Khóa luận tốt nghiệp hoàn chỉnh kèm đĩa CD gắn vào trang cuối cuốn báo cáo và các giấy xác nhận đã có chữ ký của Giảng viên phản biện, Chủ tịch Hội đồng theo hướng dẫn tại văn phòng Khoa Công nghệ Phần mềm và Thư viện Trường vào sáng ngày 06/05/2020 từ 8h00 đến 11h00.

Danh sách hướng dẫn Đồ án chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách Giảng viên hướng dẫn Đồ án chuyên ngành lớp SE112.K21 và SE112.K21.PMCL học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 như sau: 

https://drive.google.com/file/d/1EEyW_X7bTnTSkqNjK8YUk9vsZSy2Y0H2/view?usp=sharing

Đề nghị sinh viên liên hệ với giảng viên gấp để thực hiện đề tài.

Copyright 2020  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient