logotype

Lịch thi cuối học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 các lớp hình thức thi vấn đáp đồ án

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch thi cuối học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 các lớp hình thức thi vấn đáp đồ án như sau:

Các lớp Chính qui đại trà : https://drive.google.com/file/d/1Qv0WPO4eYdypGYVFH5yNoDOANmwGdnmi/view?usp=sharing

Các lớp Chương trình Chất lượng cao : https://drive.google.com/file/d/1fn424zlGrBbP9tgDLRwS7q090HOZ0E8L/view?usp=sharing

Đối với lớp Đồ án 1_SE121.K21.PMCL & SE121.K21, Đồ án chuyên ngành_SE112.K21.PMCL & SE112.K21 thì sinh viên liên hệ nộp và báo cáo Đồ án trực tiếp với Giảng viên hướng dẫn trước ngày 20/07/2020, sau đó ký tên vào danh sách lớp tại văn phòng khoa (phòng E7.2) sáng ngày 27/07/2020 từ 8h00 - 11h00.

Cập nhật thông tin sinh viên đăng ký nghiên cứu khoa học năm 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo những sinh viên có là nghiên cứu khoa học sinh viên thì cập nhật thông tin vào link sau từ nay đến ngày 25/06/2020


https://forms.gle/GrpGDSUbP55cYELF7

 

Thông báo kết quả xét duyệt đề tài NCKH SV và học viên cao học đợt tháng 3 năm 2020 và nộp hố sơ đề tài gấp

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo kết quả xét duyệt đề tài NCKH SV và học viên cao học năm 2020 như sau:

Đợt xét MAR2020 - đăng kí vào cuối năm 2019: https://khcn.uit.edu.vn/sites/default/files/k01.nckh-sv-ketquaxetduyet-2020_-_kq_2020.pdf

Đợt xét APR2020 - đăng kí vào tháng 03/2020: https://khcn.uit.edu.vn/sites/default/files/k01.nckh-sv-ketquaxetduyet-apr2020_-_kq_-_apr2020.pdf

Những sinh viên nào thực hiện đề tài thì nộp 01 bản thuyết minh đề tài có chữ ký của Chủ nhiệm đề tài và Giảng viên hướng dẫn tại văn phòng khoa Công nghệ Phần mềm_phòng E7.2 ngày 08/06/2020 đồng thời gửi file thuyết minh đề tài cho khoa theo địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  trước ngày 08/06/2020.

Các biểu mẫu, quy trình Phòng Thông báo tại đây: https://khcn.uit.edu.vn/van-ban/quy-trinh-chuc-va-thuc-hien-de-tai-nckh-cua-sinh-vien-hoc-vien


Thông báo sinh viên khóa 2019 nhận chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên khóa 2019 nhận Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng tại phòng E7.2 tòa nhà E từ ngày 18 -22/05/2020 trong giờ hành chính (sáng từ 8h - 11h30; chiều từ 13h30 - 16h00)

Danh sách chứng chỉ GDQP khóa 2019

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient