logotype

Thông báo nộp đề cương chi tiết đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 nộp đề cương chi tiết tại văn phòng khoa từ nay đến ngày 06/05/2020 để Ban Chủ nhiệm Khoa duyệt đề tài

Mẫu đề cương KLTN chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1M4jSs0SkfrwXMOFHr2JxtUozPXA9dB-o/view?usp=sharing

Danh sách đề tài KLTN đợt 2 năm 2020 hệ Chính qui đại trà: https://drive.google.com/file/d/1kPlL5sXuVmXtgKM8G_kdJ3C_UfhsZFWd/view?usp=sharing

Danh sách đề tài KLTN đợt 2 năm 2020 Chương trình Chất lượng cao: https://drive.google.com/file/d/10qBADFiAcD51neWqKHvPawDukHTgUmr6/view?usp=sharing

Thông Báo Điều Chỉnh Thời Gian Nộp Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 1 Năm 2020 Chương Trình Chất Lượng Cao lần 2

Do tình hình dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp, hiện nay sinh viên vẫn tiếp tục học online nên các thầy cô cũng chưa làm việc tại trường. Do vậy, sinh viên nộp lại cuốn báo cáo Khóa luận tốt nghiệp hoàn chỉnh kèm đĩa CD gắn vào trang cuối cuốn báo cáo và các giấy xác nhận đã có chữ ký của Giảng viên phản biện, Chủ tịch Hội đồng theo hướng dẫn tại văn phòng Khoa Công nghệ Phần mềm và Thư viện Trường vào sáng ngày 27/05/2020 từ 8h00 đến 11h00.

Thông báo kết quả xét duyệt đề tài NCKH SV và học viên cao học đợt tháng 3 năm 2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo kết quả xét duyệt đề tài NCKH SV và học viên cao học đợt tháng 3 năm 2020 như sau:

Kết quả xét duyệt APR2020

Thông báo danh sách sinh viên dự kiến bị XLHV học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kế hoạch xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 như sau:

https://drive.google.com/file/d/1WLSovIyQGu4yHke6EFQ3Atb6i0Wh1osO/view?usp=sharing

Danh sách sinh viên Chương trình Chất lượng cao dự kiến bị xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2019 - 2020:

https://drive.google.com/file/d/1ftQ1zpD6tnlpywOxeMMGlnkDhP1DIrVR/view?usp=sharing

Danh sách sinh viên Chính qui đại trà dự kiến bị xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2019 - 2020:

https://drive.google.com/file/d/1RmLDur3-NuL_YcA4oYWEL520Yps8xCKt/view?usp=sharing

Đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 làm đơn cứu xét và ký tên xong scan thành file .pdf gửi cho khoa vào link: 

https://drive.google.com/drive/folders/18CNhMjEG8Cc563YIvPqeYOpr905xGLbD?usp=sharing

hoặc gửi mail tới địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  từ nay đến ngày 27/04/2020.

 

 

Lịch thực hành các lớp hình thức 2 học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch thực hành các lớp hình thức 2 học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 như sau:

Hiện tại các lớp học online theo lịch.

Khoa sẽ cập nhật phòng học khi học offline trở lại

Lịch thực hành HT2 học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 CLC: https://drive.google.com/file/d/1ndm3o6LtJARKxM8niGYcR-lVnkZhpy4S/view?usp=sharing

Lịch thực hành HT2 học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 Chính qui đại trà : https://drive.google.com/file/d/1tGYFqW6UM5kDMq0rDCgTkGlSLsPHxMXI/view?usp=sharing

 

 

 

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient