logotype

Danh sách hướng dẫn Đồ án 1 học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách Giảng viên hướng dẫn Đồ án 1 lớp SE121.K21 và SE121.K21.PMCL học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 như sau:

https://drive.google.com/file/d/1G2gxfwkVu37pPNncDs3jgF0RPqf3s9zy/view?usp=sharing

 

Sinh viên liên hệ gấp với Giảng viên hướng dẫn để thực hiện đề tài

Thông báo mã code bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 Chương trình Chất lượng cao online

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo mã code bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 như sau: dùng Microsoft Teams gồm các mã theo danh sách sau:

 

Hội Đồng 1_ Sáng:  rpb2pn4  

 

Hội đồng 2_ Sáng:  e3mc7mu 

 

Hội đồng 3_ Sáng: ki7xit5

 

Hội đồng 4_ Sáng: 7n8znwq

 

Hội đồng 1_ Chiều: 9b38a15

 

Hội đồng 2_ Chiều: dcggmhs

 

Hội đồng 3_ Chiều: oqtdwbv

 

Hội đồng 4_ Chiều: 3c2qodx
 
Sinh viên có thể join vào và tập sử dụng thử Microsoft Teams để báo cáo. 
 
Lưu ý tất cả sinh viên bảo vệ buổi sáng join vào Microsoft Teams từ 7h30, còn tất cả sinh viên bảo vệ buổi chiều join vào Microsoft Teams từ 13h00 để theo dõi và bảo vệ được tốt nhất.

 

Thông Báo Đăng Ký Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 2 Năm Học 2019 - 2020 Lớp Chất lượng cao

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp SE505.K21.PMCL đăng ký đê tài Khóa luận tốt nghiệp từ nay đến ngày 20/03/2020


Danh sách xét điều kiện làm KLTN đợt 2 năm 2020 lớp SE505.K21.PMCL: https://drive.google.com/file/d/1evIYzrd3WgrAdMHrdeDK9MYXxHBWPExO/view?usp=sharing

Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019 - 2020 Chương trình Chất lượng cao: https://drive.google.com/file/d/1XecBHwpkcT8k2aHSwv7KIVq8HZqedRsS/view?usp=sharing

Sinh viên Chất lượng cao đăng ký đề tài KLTN đợt 2 năm học 2019 - 2020 tại đây :  https://forms.gle/jvxULdwxvhZFpmBk8

Kết quả đăng ký đề tài KLTN đợt 2 năm học 2019 - 2020 Chương trình Chất lượng cao: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FPwmWO4_Xl0v6iqUxhxgpxzNVtTYT5B6KjMImwN4IOw/edit?usp=sharing

Lịch Bảo Vệ Hội Đồng Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 1 Năm 2020 Chương trình Chất lượng cao

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo các sinh viên Chương trình chất lượng cao làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019 - 2020 sẽ bảo vệ luận văn theo thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian : 7h30 - 17h00 ngày 23/03/2020.

Địa điểm : hình thức bảo vệ online

Danh sách Hội đồng Chấm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 CLC: https://drive.google.com/file/d/1Ng2TsUeJioqAIJar5GcrzVa3EiIcrLH0/view?usp=sharing

Lưu ý sinh viên gửi báo cáo luận văn tốt nghiệp qua mail cho các thành viên Hội đồng Chấm Khóa luận tốt nghiệp trước khi bảo vệ.

Thông Báo Đăng Ký Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 2 Năm Học 2019 - 2020 Lớp Chính Qui Đại Trà

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp SE505.K21 đăng ký đê tài Khóa luận tốt nghiệp từ nay đến ngày 20/3/2020.

Danh sách xét điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp lớp SE505.K11: https://drive.google.com/file/d/1N-iV6o_16W6L35xioNur6SFsUhJCtAVG/view?usp=sharing

Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019 - 2020: https://drive.google.com/file/d/113-fXy24wkcLN0sodrTdWuufyo4UjTUC/view?usp=sharing

Sinh viên đăng ký đề tài KLTN đợt 2 năm học 2019 - 2020 tại đây: https://forms.gle/LtXwV4hXNbFGgLct9

Kết quả đăng ký đề tài KLTN đợt 2 năm học 2019 - 2020 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OlwmYBJqiKNYnJPSo6DpLCq8T4BET-UryhaXExjbF4I/edit?usp=sharing

Copyright 2020  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient