logotype

Thông báo điều chỉnh thời gian nộp Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 Chương trình Chất lượng cao

Do tình hình dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp, trường tạm đóng cửa các tòa nhà B, C, E. Do vậy, sinh viên nộp lại cuốn báo cáo Khóa luận tốt nghiệp hoàn chỉnh kèm đĩa CD gắn vào trang cuối cuốn báo cáo và các giấy xác nhận đã có chữ ký của Giảng viên phản biện, Chủ tịch Hội đồng theo hướng dẫn tại văn phòng Khoa Công nghệ Phần mềm và Thư viện Trường vào sáng ngày 06/05/2020 từ 8h00 đến 11h00.

Thông Báo Kết Quả Bảo Vệ KLTN Đợt 1 Năm 2020 Chương trình Chất lượng cao

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 Chương trình Chất lượng cao như sau:

https://drive.google.com/file/d/1m598al9rOurymKQMZivcHh8f10S_bjHf/view?usp=sharing

Quyết định thành lập Hội đồng chấm KLTN đợt 1 năm 2020 hệ đào tạo Chính qui đại trà:

https://drive.google.com/file/d/1wqqW_0_mS_wPCHQgUC27hR4tXb5qbdbe/view?usp=sharing

 

Sinh viên chỉnh sửa báo cáo khóa luận tốt nghiệp và nộp lại theo hướng dẫn : 

http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html

 

Sinh viên có thể liên hệ văn phòng khoa hoặc gửi mail ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) để photo lại biên bản kết luận của Hội đồng và nhận xét phản biện vào ngày  01/04/2020 từ 8h00 đến 16h00.

Sinh viên nộp lại cuốn báo cáo hoàn chỉnh kèm đĩa CD gắn vào trang cuối cuốn báo cáo và các giấy xác nhận đã có chữ ký của Giảng viên phản biện, Chủ tịch Hội đồng theo hướng dẫn tại văn phòng Khoa Công nghệ Phần mềm và Thư viện Trường vào sáng ngày 15/04/2020 từ 8h00 đến 11h00.

 

 

Danh sách hướng dẫn Đồ án 1 học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách Giảng viên hướng dẫn Đồ án 1 lớp SE121.K21 và SE121.K21.PMCL học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 như sau:

https://drive.google.com/file/d/1G2gxfwkVu37pPNncDs3jgF0RPqf3s9zy/view?usp=sharing

 

Sinh viên liên hệ gấp với Giảng viên hướng dẫn để thực hiện đề tài

Danh sách hướng dẫn Đồ án chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách Giảng viên hướng dẫn Đồ án chuyên ngành lớp SE112.K21 và SE112.K21.PMCL học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 như sau: 

https://drive.google.com/file/d/1EEyW_X7bTnTSkqNjK8YUk9vsZSy2Y0H2/view?usp=sharing

Đề nghị sinh viên liên hệ với giảng viên gấp để thực hiện đề tài.

Thông báo mã code bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 Chương trình Chất lượng cao online

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo mã code bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 như sau: dùng Microsoft Teams gồm các mã theo danh sách sau:

 

Hội Đồng 1_ Sáng:  rpb2pn4  

 

Hội đồng 2_ Sáng:  e3mc7mu 

 

Hội đồng 3_ Sáng: ki7xit5

 

Hội đồng 4_ Sáng: 7n8znwq

 

Hội đồng 1_ Chiều: 9b38a15

 

Hội đồng 2_ Chiều: dcggmhs

 

Hội đồng 3_ Chiều: oqtdwbv

 

Hội đồng 4_ Chiều: 3c2qodx
 
Sinh viên có thể join vào và tập sử dụng thử Microsoft Teams để báo cáo. 
 
Lưu ý tất cả sinh viên bảo vệ buổi sáng join vào Microsoft Teams từ 7h30, còn tất cả sinh viên bảo vệ buổi chiều join vào Microsoft Teams từ 13h00 để theo dõi và bảo vệ được tốt nhất.

 

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient