logotype

Thông báo danh sách giảng viên phản biện Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 Chương trình Chất lượng cao

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách giảng viên phản biện Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 Chương trình Chất lượng cao như sau:

https://drive.google.com/file/d/1u6T7Ns-LELyJcnqFCn5hHKMKCPIMGseL/view?usp=sharing

Sinh viên liên hệ gấp với giảng viên phản biện sớm để chuẩn bị cho việc bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp.

Thời gian bảo vệ KLTN đợt 1 năm 2020 Chương trình Chất lương cao dự kiến là ngày 18&19/03/2020.

Lưu ý: Sinh viên gửi báo cáo Khóa luận tốt nghiệp bằng file.pdf qua mail cho Giảng viên phản biện.

 

Sinh viên cung cấp thông tin hồ sơ dịch tễ

 
Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc cung cấp hồ sơ dịch tễ của sinh viên theo link sau: 
 

Thông Báo Kết Quả Bảo Vệ KLTN Đợt 1 Năm 2020 hệ Chính qui đại trà

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 hệ đào tạo Chính qui đại trà như sau:

https://drive.google.com/file/d/15lzfuNy6j6p5KutWvMYMCY78jIzQbT11/view?usp=sharing

Quyết định thành lập Hội đồng chấm KLTN đợt 1 năm 2020 hệ đào tạo Chính qui đại trà:

https://drive.google.com/file/d/18wjyWKnSw2B5F8Pv8ooPQLpPJ8XcjLgu/view?usp=sharing

Mẫu thuyết minh chỉnh sửa nội dung luận văn theo ý kiến đóng góp của Hội đồng Chấm Khóa luận tốt nghiệp tham khảo : Mẫu thuyết minh chỉnh sửa sau bảo vệ KLTN

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo mỗi đề tài sinh viên nộp 01 cuốn báo cáo đã điều chỉnh theo ý kiến đóng góp của giảng viên phản biện và Hội đồng chấm KLTN đính kèm 01 bản thuyết minh chỉnh sửa nội dung luận văn theo ý kiến đóng góp của Hội đồng chấm KLTN đóng bìa cứng màu xanh dương, chữ mạ vàng theo mẫu qui định http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html đồng thời bổ sung thêm tên đề tài bằng tiếng anh trên trang bìa về văn phòng khoa và 01 cuốn giống như vậy cho Thư viện trường vào ngày thứ tư 04/03/2020 trong giờ hành chính (sáng từ 8h00 - 11h00, chiều từ 13h30 - 16h00)

Thông báo khẩn: Thay đổi kế hoạch học kỳ 2 do dịch Covid-19

 

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TỪ NGÀY 02/3/2020

Trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do COVID-19 gây ra, căn cứ trên chủ trương chung ĐHQG-HCM, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Thông tin quyết định về kế hoạch học tập của sinh viên đại học hệ chính quy như sau:

1. Về lịch học của các lớp trong học kỳ 2, 2019-2020: Tất cả các lớp sẽ học theo thời khóa biểu với hình thức online từ ngày 09/3/2020 đến 21/03/2020 (2 tuần). Giảng viên chủ động liên hệ thông báo chi tiết cho sinh viên các lớp thông qua hệ thống hỗ trợ học tập (https://courses.uit.edu.vn). Sinh viên, giảng viên xem thêm hướng dẫn kênh hỗ trợ học online tại thông báo https://daa.uit.edu.vn/sites/daa/files/202002/tb_ke_hoach_giang_day_hk2_2019-2020_dieu_chinh.pdf

2. Về lịch thi học kỳ 1, 2019-2020 của Khóa tuyển năm 2019: Lịch thi được dời lại đến cuối tháng 3 hoặc tháng 4 tùy tình hình thực tế. Nhà trường sẽ thông báo cụ thể sau.

3. Về lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1, 2019-2020: Các hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp vẫn diễn ra trong tuần 02/3/2020 theo thông báo của các khoa. Sinh viên có thể lựa chọn hình thức báo cáo offline hoặc online. 

Sinh viên chủ động theo dõi các trang website, forum, fanpage và email sinh viên của Trường để nắm các thông báo tiếp theo từ nhà trường.

Trân trọng.

Ngày 28/02/2020

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Dời lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học

Thừa lệnh PHT. Vũ Đức Lung, Phòng Đào tạo Đại học đề nghị tất cả các khoa có lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học trong tuần 10/2 dời lịch bảo vệ lại 1 tuần sang tuần 17/2 do tình hình diễn biến phức tạp của dịch corona.

Khoa sẽ thông báo lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 cho sinh viên chương trình CLC sau.

 

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient