logotype

ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 1 SE121.L11 và SE121.L11.PMCL đăng ký đề tài Đồ án 1 học kỳ  năm học 2019 - 2020 từ nay đến ngày 20/09/2020 theo link sau:

https://forms.gle/mmvews2isssbHHKt9

Danh sách đề tài Đồ án 1 học kỳ 1 năm học 2020 - 2021: https://drive.google.com/file/d/1QUW4nDRw22j3mIh1W4Bvpy1MWr8yWXW_/view?usp=sharing

Kết quả đăng ký Đề tài Đồ án 1 học kỳ 1 năm học 2020 - 2021: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l7ikfAHC64hmw5WI1WU5uBM7vs6icxnZRUnWdJnwPds/edit?usp=sharing

Kết quả báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 như sau:

Lớp SE501.K21: https://drive.google.com/file/d/1JXROS0c86BTlHmtsBr9rN9fKKgebQW7B/view?usp=sharing

Lớp SE501.K21.PMCL: https://drive.google.com/file/d/1mzzd9UHSdiuSBVzjQ4AlLRWz3g20NmJy/view?usp=sharing

 

V/v nộp file báo cáo thực tập doanh nghiệp cho Hội đồng chấm học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp SE501.K21 và lớp SE501.K21.PMCL không gửi file báo cáo thực tập doanh nghiệp vào mail của các thành viên Hội đồng chấm nữa mà gửi lên room MS Teams Hội đồng chấm của mình trước 13h00 ngày 14/08/2020.

Thông Báo Kết Quả Bảo Vệ KLTN Đợt 2 Năm 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 như sau:

https://drive.google.com/file/d/1XixuQnhxQP7jDMM0y11rsPyjXMDJ2XD9/view?usp=sharing

 

Quyết định thành lập Hội đồng chấm KLTN đợt 2 năm 2020 hệ đào tạo Chính qui đại trà:

https://drive.google.com/file/d/1fqh6lwmqQFIl-7qkAQ1U7bMFeaJPa1md/view?usp=sharing

 

Quyết định thành lập Hội đồng chấm KLTN đợt 2 năm 2020 Chương trình Chất lượng cao:

https://drive.google.com/file/d/1UMse3HHO5e1e8-dJ_z3TPlVYdEaZ8GYg/view?usp=sharing

 

Sinh viên chỉnh sửa báo cáo khóa luận tốt nghiệp và nộp lại theo hướng dẫn : 

http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html

Sinh viên có thể liên hệ văn phòng khoa hoặc gửi mail (  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) để photo lại biên bản kết luận của Hội đồng và nhận xét phản biện vào ngày  21/08/2020 từ 8h00 đến 16h00.

Sinh viên nộp lại cuốn báo cáo hoàn chỉnh kèm đĩa CD gắn vào trang cuối cuốn báo cáo và các giấy xác nhận đã có chữ ký của Giảng viên phản biện, Chủ tịch Hội đồng theo hướng dẫn tại văn phòng Khoa Công nghệ Phần mềm và Thư viện Trường vào sáng ngày 26/08/2020 từ 8h00 đến 11h00.

Thông Báo Lịch Báo Cáo Thực Tập Doanh Nghiệp Học Kỳ 2 Năm Học 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch báo cáo thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 như sau:

Thời gian : 13h30 - 16h30 ngày 14/08/2020.

Địa điểm : hình thức bảo vệ online (sinh viên bảo vệ và các thành viên Hội đồng chấm TTDN đã được tạo room để bảo vệ TTDN bằng MS Teams, các bạn sinh viên đăng nhập MS Teams bằng tài khoản đã dùng để học online bằng MS Teams, các bạn kiểm tra đăng nhập thử nếu có thắc mắc liên hệ thầy Mai Trọng Khang_0704635601)

Danh sách Hội đồng chấm TTDN lớp SE501.K21: https://drive.google.com/file/d/1Gpog1a_VRtz8oPTUmW8ZvDz6ZGF_nvS1/view?usp=sharing

Danh sách Hội đồng chấm TTDN lớp SE501.K21.PMCL: https://drive.google.com/file/d/11qeb9lavjHFPDyDqSWC7QqrNl6wP5boJ/view?usp=sharing

Lưu ý sinh viên gửi báo cáo thực tập doanh nghiệp qua mail cho các thành viên Hội đồng thực tập doanh nghiệp trước khi báo cáo.

Copyright 2020  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient