logotype

Kết quả báo cáo khoá luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2012

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả báo cáo Khoá luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2012 ngày 24/08/2012.

Danh sách kết quả báo cáo khoá luận đợt 2 năm 2012

Thông báo nghỉ học lớp SE103.D11 & SE103.D12

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo 2 lớp Các phương pháp lập trình SE103.D11 & SE103.D12 của thầy Huỳnh Ngọc Tín nghỉ học tuần này thứ sáu ngày 7/9/2012 và thứ bảy ngày 8/9/2012 vì thầy có việc gia đình. Tuần sau cả 2 lớp học bình thường theo thời khóa biểu.

Thông báo nộp báo cáo KLTN và hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2012

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo những sinh viên đã báo cáo KLTN đợt 2 năm 2012 có kết quả báo cáo đạt (>=5) nộp 2 cuốn báo cáo bìa cứng màu xanh dương chữ mạ vàng cho mỗi đề tài vài trên mỗi cuốn báo cáo phải có xác nhận của giảng viên hướng dẫn về sự hoàn chỉnh của cuốn báo cáo.

Thời gian nộp báo cáo : từ ngày 10/09/2012 đến ngày 14/09/2012 vào các buối sáng thứ 2, 4, 6 (8h30 - 11h30).

Những sinh viên nào đến nay đã đạt (>=5) toàn bộ các môn học theo chương trình đào tạo của khoa CNPM cũng nộp hồ sơ xét tốt nghiệp bao gồm :

1. Đơn xin cấp bằng tốt nghiệp (theo mẫu)

2. Bằng tốt nghiệp PTTH (bản sao công chứng)

3. Chứng chỉ GDQP (bản sao công chứng)

4. Giấy khai sinh (bản sao)

5. Hai ảnh 3x4.

Mẫu đơn xin cấp bằng tốt nghiệp

Thời gian nộp hồ sơ : từ ngày 10/09/2012 đến ngày 14/09/2012 vào các buối sáng thứ 2, 4, 6 (8h30 - 11h30).

Thông báo nghỉ học lớp SE322.D11 & SE322.D12

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo 2 lớp Công nghệ Web và ứng dụng SE322.D11 & SE322.D12 của thầy Nguyễn Đăng Khoa nghỉ học thứ sáu ngày 7/9/2012 do giảng viên có việc bận đột xuất. Thứ sáu tuần sau (14/9/2012), lớp đi học bình thường.

Thông báo nghỉ học lớp SE104.D11

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lớp Nhập môn công nghệ Phần mềm SE104.D11 của thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang nghỉ học thứ tư ngày 05/09/2012 do thầy có việc bận đi công tác đột xuất. Thứ tư tuần sau ngày 12/9/2012 lớp đi học bình thường.

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient