logotype

Lịch báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ hè năm học 2018 - 2019

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch báo cáo thực tập tốt nghiệp học kỳ hè năm học 2018 - 2019 như sau:

* Lớp SE501.J31.PMCL

Thời gian: 9h00 ngày 06/09/2019.

Địa điểm: Phòng E7.3_tòa nhà E.

DS nộp báo cáo TTDN học kỳ hè năm học 2018 - 2019

Copyright 2020  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient