logotype

Lịch thực hành các lớp hình thức 2 học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch thực hành hình thức 2 học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 như sau:

Lịch thực hành hình thức 2 học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 các lớp Chính qui đại trà:

https://drive.google.com/file/d/1KtC55brfNi5RlkSh6EXMcPs3CXABKWnM/view?usp=sharing

 

Lịch thực hành hình thức 2 học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 các lớp Chương trình Chất lượng cao :

https://drive.google.com/file/d/16NPS7OyexrJG_o0BTuNKJ3bREqbZryxy/view?usp=sharing

 

Copyright 2020  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient