logotype

Danh sách giảng viên hướng dẫn Đồ án Mã nguôn mở học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn Đồ án Mã nguồn mở học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 như sau:

Danh sách hướng dẫn Đồ án Mã nguồn mở lớp Chính qui đại trà SE111.K11: https://drive.google.com/file/d/1haJ6nquAzfSWMNPS3F1syyHLrlZPaeyo/view?usp=sharing

Danh sách hướng dẫn Đồ án Mã nguồn mở lớp Chất lượng cao SE111.K11.PMCL : https://drive.google.com/file/d/19ssdd4RxsVzUx2tn7IXomwMiKY4oZqqf/view?usp=sharing

Sinh viên liên hệ trực tiếp với giảng viên hướng dẫn để nhận đề tài Đồ án từ nay đến ngày 23/9/2019

 

Copyright 2020  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient