logotype

Danh sách đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 09/2019 Chương trình Chất lượng cao bổ sung

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 09/2019 Chương trình Chất lượng cao bổ sung như sau:

https://drive.google.com/file/d/1NenalCwHUrhM2QMvA1TcFY23JAmGfsEK/view?usp=sharing

Copyright 2020  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient