logotype

Thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019 - 2020 hệ đào tạo Chính qui đại trà

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019 - 2020 hệ đào tạo Chính qui đại trà như sau:

https://drive.google.com/file/d/11yIztMhod0YQvdMmlAy1a3N6SgjY11NR/view?usp=sharing

Đề nghị sinh viên liên hệ gấp giảng viên hướng dẫn và bổ sung điều chỉnh thông tin gấp theo yêu cầu trong file, sau đó bổ sung thêm tên đề tài bằng Tiếng Anh vào file trên trước ngày 01/10/2019.

Ngoài ra sinh viên nộp đề cương khóa luận tốt nghiệp có chữ ký của giảng viên hướng dẫn về văn phòng khoa trước ngày 03/10/2019.

 

 

Copyright 2020  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient