logotype

Thông báo quyết định giao đề tài KLTN và nộp báo cáo giữa kỳ đợt 1 năm học 2019 - 2020 hệ đào tạo Chính qui đại trà

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo Quyết định giao đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019 - 2020 cho sinh viên Chính qui đại trà :

QĐ giao đề tài KLTN đợt 1 năm 2020 cho sinh viên ĐHCQ Đại trà ngành Kỹ thuật Phần mềm

Những sinh viên Chính qui đại trà đang làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019 - 2020 nộp báo cáo giữa kỳ theo mẫu trên mục Biểu mẫu tại văn phòng khoa (phòng E7.2, tầng 7, tòa nhà E) vào giờ hành chính ngày 12/11/2019.

Những sinh viên Chính qui đại trà đang làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019 - 2020 nếu muốn đổi tên đề tài thì nộp đơn xin đổi tên đề tài KLTN (mẫu đơn trong mục Biểu mẫu) về văn phòng khoa (phòng E7.2, tòa nhà E) ngày 12/11/2019.

Lưu ý: Sinh viên nào không nộp báo cáo giữa kỳ sẽ không được bảo vệ KLTN.

Lịch bảo vệ KLTN đợt 1 năm học 2019 - 2020 dự kiến : 14&15/01/2020

Copyright 2020  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient