logotype

Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2019

Phòng Công tác Sinh viên thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp và Trao bằng đợt 2 năm 2019 vào ngày 28/11/2019.

 
Đề nghị sinh viên, học viên phải đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 theo link thông báo của Phòng CTSV :
 
Copyright 2020  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient