logotype

Danh sách phản biện Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 hệ Chính qui đại trà

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách phản biện đợt 1 năm 2020 sinh viên hệ Chính qui đại trà như sau:

https://drive.google.com/file/d/1LOGDH2lk6-MU1itE5YPcOFREAZzqZ0HB/view?usp=sharing

Đề nghị sinh viên liên hệ gấp với giảng viên phản biện.

Copyright 2020  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient