logotype

Điều chỉnh lịch báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo Lớp thực tập doanh nghiệp SE501.K11.PMCL và SE501.K11 báo cáo thực tập doanh nghiệp vào lúc 7h30 ngày 14/01/2020 tại phòng E4.2 và E4.4.

Danh sách cụ thể sẽ thông báo sau.

 

Copyright 2020  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient