logotype

Thông báo Lịch Báo Cáo Thực Tập Doanh Nghiệp Học Kỳ 1 Năm Học 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch báo cáo thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 như sau:

* Lớp SE501.K11.PMCL & SE501.K11

Thời gian: 7h30 ngày 14/01/2020.

Địa điểm: 

- Lớp SE501.K11.PMCL: phòng E7.3

- Lớp SE501.K11: Phòng E4.2 và E4.4 theo danh sách.

Danh sách lớp SE501.K11.PMCL

Danh sách lớp SE501.K11

Lưu ý: Sinh viên Trần Minh Huy_14520385, Nguyễn Quốc Trung_14521023 bổ sung báo cáo, Hứa Hưng Thịnh_15520836 bổ sung nhận xét đánh giá có dấu của công ty gấp trước ngày 14/01/2020.

Copyright 2020  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient