logotype

Dời lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học

Thừa lệnh PHT. Vũ Đức Lung, Phòng Đào tạo Đại học đề nghị tất cả các khoa có lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học trong tuần 10/2 dời lịch bảo vệ lại 1 tuần sang tuần 17/2 do tình hình diễn biến phức tạp của dịch corona.

Khoa sẽ thông báo lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 cho sinh viên chương trình CLC sau.

 

Copyright 2020  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient