logotype

Lịch Bảo Vệ Hội Đồng Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 1 Năm 2020 Chương trình Chất lượng cao

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo các sinh viên Chương trình chất lượng cao làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019 - 2020 sẽ bảo vệ luận văn theo thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian : 7h30 - 17h00 ngày 23/03/2020.

Địa điểm : hình thức bảo vệ online

Danh sách Hội đồng Chấm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 CLC: https://drive.google.com/file/d/1Ng2TsUeJioqAIJar5GcrzVa3EiIcrLH0/view?usp=sharing

Lưu ý sinh viên gửi báo cáo luận văn tốt nghiệp qua mail cho các thành viên Hội đồng Chấm Khóa luận tốt nghiệp trước khi bảo vệ.

Copyright 2020  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient