logotype

Thông báo mã code bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 Chương trình Chất lượng cao online

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo mã code bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 như sau: dùng Microsoft Teams gồm các mã theo danh sách sau:

 

Hội Đồng 1_ Sáng:  rpb2pn4  

 

Hội đồng 2_ Sáng:  e3mc7mu 

 

Hội đồng 3_ Sáng: ki7xit5

 

Hội đồng 4_ Sáng: 7n8znwq

 

Hội đồng 1_ Chiều: 9b38a15

 

Hội đồng 2_ Chiều: dcggmhs

 

Hội đồng 3_ Chiều: oqtdwbv

 

Hội đồng 4_ Chiều: 3c2qodx
 
Sinh viên có thể join vào và tập sử dụng thử Microsoft Teams để báo cáo. 
 
Lưu ý tất cả sinh viên bảo vệ buổi sáng join vào Microsoft Teams từ 7h30, còn tất cả sinh viên bảo vệ buổi chiều join vào Microsoft Teams từ 13h00 để theo dõi và bảo vệ được tốt nhất.

 

Copyright 2020  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient