logotype

Thông báo điều chỉnh thời gian nộp Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 Chương trình Chất lượng cao

Do tình hình dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp, trường tạm đóng cửa các tòa nhà B, C, E. Do vậy, sinh viên nộp lại cuốn báo cáo Khóa luận tốt nghiệp hoàn chỉnh kèm đĩa CD gắn vào trang cuối cuốn báo cáo và các giấy xác nhận đã có chữ ký của Giảng viên phản biện, Chủ tịch Hội đồng theo hướng dẫn tại văn phòng Khoa Công nghệ Phần mềm và Thư viện Trường vào sáng ngày 06/05/2020 từ 8h00 đến 11h00.

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient