logotype

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 03 NĂM 2020

 

STT

Ngày

Công việc

1

01/04/2020

P.ĐTĐH gửi danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp về Khoa và Thông báo lên daa

2

01/04/2020 – 24/04/2020

Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https://forms.gle/jUCKkFaBcxmTTLvh6

3

27/04/2020

P.ĐTĐH tổng hợp danh sách sinh viên xét Tốt nghiệp

4

04/05/2020-08/05/2020

Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

6

14/05/2020

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 03 năm 2020

Danh sách dự kiến tốt nghiệp tháng 04/2020 Chính qui đại trà: 

https://drive.google.com/file/d/14w8xc8fYZz2bDZs6VlHCyCsazh0r10GE/view?usp=sharing

 

Danh sách dự kiến tốt nghiệp tháng 04/2020 Chất lượng cao:

https://drive.google.com/file/d/133147IqbnY668NT59h6epc_f3dgwdGqU/view?usp=sharing

 

Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nộp hồ sơ vào link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5xNz8ycEYq9cS5J3uYfy7axfYvZuwRBEzsJU6i3tk_lutKg/viewform

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient