logotype

Lịch thực hành các lớp hình thức 2 học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch thực hành các lớp hình thức 2 học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 như sau:

Hiện tại các lớp học online theo lịch.

Khoa sẽ cập nhật phòng học khi học offline trở lại

Lịch thực hành HT2 học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 CLC: https://drive.google.com/file/d/1ndm3o6LtJARKxM8niGYcR-lVnkZhpy4S/view?usp=sharing

Lịch thực hành HT2 học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 Chính qui đại trà : https://drive.google.com/file/d/1tGYFqW6UM5kDMq0rDCgTkGlSLsPHxMXI/view?usp=sharing

 

 

 

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient