logotype

Thông báo kết quả xét duyệt đề tài NCKH SV và học viên cao học đợt tháng 3 năm 2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo kết quả xét duyệt đề tài NCKH SV và học viên cao học đợt tháng 3 năm 2020 như sau:

Kết quả xét duyệt APR2020

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient