logotype

Thông báo danh sách sinh viên dự kiến bị XLHV học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kế hoạch xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 như sau:

https://drive.google.com/file/d/1WLSovIyQGu4yHke6EFQ3Atb6i0Wh1osO/view?usp=sharing

Danh sách sinh viên Chương trình Chất lượng cao dự kiến bị xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2019 - 2020:

https://drive.google.com/file/d/1ftQ1zpD6tnlpywOxeMMGlnkDhP1DIrVR/view?usp=sharing

Danh sách sinh viên Chính qui đại trà dự kiến bị xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2019 - 2020:

https://drive.google.com/file/d/1RmLDur3-NuL_YcA4oYWEL520Yps8xCKt/view?usp=sharing

Đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 làm đơn cứu xét và ký tên xong scan thành file .pdf gửi cho khoa vào link: 

https://drive.google.com/drive/folders/18CNhMjEG8Cc563YIvPqeYOpr905xGLbD?usp=sharing

hoặc gửi mail tới địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  từ nay đến ngày 27/04/2020.

 

 

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient