logotype

Thông báo nộp đề cương chi tiết đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 nộp đề cương chi tiết tại văn phòng khoa từ nay đến ngày 06/05/2020 để Ban Chủ nhiệm Khoa duyệt đề tài

Mẫu đề cương KLTN chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1M4jSs0SkfrwXMOFHr2JxtUozPXA9dB-o/view?usp=sharing

Danh sách đề tài KLTN đợt 2 năm 2020 hệ Chính qui đại trà: https://drive.google.com/file/d/1kPlL5sXuVmXtgKM8G_kdJ3C_UfhsZFWd/view?usp=sharing

Danh sách đề tài KLTN đợt 2 năm 2020 Chương trình Chất lượng cao: https://drive.google.com/file/d/10qBADFiAcD51neWqKHvPawDukHTgUmr6/view?usp=sharing

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient