logotype

Cập nhật thông tin sinh viên đăng ký nghiên cứu khoa học năm 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo những sinh viên có là nghiên cứu khoa học sinh viên thì cập nhật thông tin vào link sau từ nay đến ngày 25/06/2020


https://forms.gle/GrpGDSUbP55cYELF7

 

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient