logotype

Lịch thi cuối học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 các lớp hình thức thi vấn đáp đồ án

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch thi cuối học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 các lớp hình thức thi vấn đáp đồ án như sau:

Các lớp Chính qui đại trà : https://drive.google.com/file/d/1Qv0WPO4eYdypGYVFH5yNoDOANmwGdnmi/view?usp=sharing

Các lớp Chương trình Chất lượng cao : https://drive.google.com/file/d/1fn424zlGrBbP9tgDLRwS7q090HOZ0E8L/view?usp=sharing

Đối với lớp Đồ án 1_SE121.K21.PMCL & SE121.K21, Đồ án chuyên ngành_SE112.K21.PMCL & SE112.K21 thì sinh viên liên hệ nộp và báo cáo Đồ án trực tiếp với Giảng viên hướng dẫn trước ngày 20/07/2020, sau đó ký tên vào danh sách lớp tại văn phòng khoa (phòng E7.2) sáng ngày 27/07/2020 từ 8h00 - 11h00.

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient