logotype

Thông báo nộp báo cáo KLTN giữa kỳ đợt 2 năm 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo những sinh viên hệ Chính qui đại trà và Chương trình Chất lượng cao đang làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019 - 2020 nộp báo cáo giữa kỳ theo mẫu trên mục Biểu mẫu tại văn phòng khoa (phòng E7.2, tầng 7, tòa nhà E) vào giờ hành chính ngày 08/07/2020.

http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/287-m%E1%BA%ABu-b%C3%A1o-c%C3%A1o-gi%E1%BB%AFa-k%E1%BB%B3-kltn-tham-kh%E1%BA%A3o.html

Những sinh viên đang làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019 - 2020 nếu muốn đổi tên đề tài thì nộp đơn xin đổi tên đề tài KLTN (mẫu đơn trong mục Biểu mẫu) về văn phòng khoa (phòng E7.2, tòa nhà E) ngày 08/07/2020.

http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html

Lưu ý: Sinh viên nào không nộp báo cáo giữa kỳ sẽ không được bảo vệ KLTN.

Lịch bảo vệ KLTN đợt 2 năm học 2019 - 2020 dự kiến : 14/08/2020

Copyright 2020  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient