logotype

KẾ HOẠCH XÉT TÔT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 08/2020

 

STT

Ngày

Công việc

1

03/8/2020

P.ĐTĐH/VP.CCTĐB gửi danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp về Khoa và Thông báo lên daa

2

05/8/2020 – 22/8/2020

Sinh viên nộp Hồ sơ tốt nghiệp về Khoa

3

25/8/2020

Khoa gửi danh sách sinh viên nộp hồ sơ Tốt nghiệp về P.ĐTĐH/VP.CCTĐB

4

27/08/2020

P.ĐTĐH tổng hợp danh sách sinh viên xét Tốt nghiệp

5

31/8/2020-4/9/2020

Hội đồng họp xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

6

11/9/2020

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 14 năm 2020

Danh sách dự kiến tốt nghiệp tháng 08/2020 Chính qui đại trà: 

https://drive.google.com/file/d/14w8xc8fYZz2bDZs6VlHCyCsazh0r10GE/view?usp=sharing

 

Danh sách dự kiến tốt nghiệp tháng 04/2020 Chất lượng cao:

https://drive.google.com/file/d/1QzdlTpc1r6lIDq5wGbvgv5URk1SxYl1s/view?usp=sharing

 

Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nộp hồ sơ theo hướng dẫn trên website phòng đào tạo tại văn phòng khoa Công nghệ Phần mềm (Phòng E7.2) từ ngày 05/08/2020 đến 22/08/2020.

https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien 

 

 

Copyright 2020  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient