logotype

Thông Báo Danh Sách Giảng Viên Phản Biện Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 2 Năm 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách giảng viên phản biện Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2020:

Chương trình Chất lượng cao: https://drive.google.com/file/d/12oN_BR_cOo3ipF63BN5KRsSjpeWjUNP_/view?usp=sharing

Hệ đào tạo Chính qui đại trà: https://drive.google.com/file/d/1jEL6rTgc16PStnuh5gPWz8Zf-3kQPcaM/view?usp=sharing

Sinh viên liên hệ gấp với giảng viên phản biện sớm để chuẩn bị cho việc bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp.

Thời gian bảo vệ KLTN đợt 2 năm 2020: 8h00 ngày 14/08/2020.

Hình thức bảo vệ: online

Lưu ý: Sinh viên gửi báo cáo Khóa luận tốt nghiệp bằng file qua mail cho Giảng viên phản biện.

 

 

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient