logotype

Lịch Bảo Vệ Hội Đồng Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 2 Năm 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo các sinh viên Chương trình chất lượng cao và Hệ chính qui đại trà làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019 - 2020 sẽ bảo vệ luận văn theo thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian : 8h00 - 11h00 ngày 14/08/2020.

Địa điểm : hình thức bảo vệ online (sinh viên bảo vệ và các thành viên Hội đồng chấm KLTN đã được tạo room để bảo vệ KLTN bằng MS Teams, các bạn sinh viên đăng nhập MS Teams bằng tài khoản đã dùng để học online bằng MS Teams, các bạn kiểm tra đăng nhập thử nếu có thắc mắc liên hệ thầy Mai Trọng Khang_0704635601)

Danh sách Hội đồng Chấm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020: https://drive.google.com/file/d/1ZMWYPOjlHmyV9mDzkZRUSDWdfztbCb9u/view?usp=sharing

Lưu ý sinh viên gửi báo cáo luận văn tốt nghiệp qua mail cho các thành viên Hội đồng Chấm Khóa luận tốt nghiệp trước khi bảo vệ.

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient