logotype

Thông Báo Lịch Báo Cáo Thực Tập Doanh Nghiệp Học Kỳ 2 Năm Học 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch báo cáo thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 như sau:

Thời gian : 13h30 - 16h30 ngày 14/08/2020.

Địa điểm : hình thức bảo vệ online (sinh viên bảo vệ và các thành viên Hội đồng chấm TTDN đã được tạo room để bảo vệ TTDN bằng MS Teams, các bạn sinh viên đăng nhập MS Teams bằng tài khoản đã dùng để học online bằng MS Teams, các bạn kiểm tra đăng nhập thử nếu có thắc mắc liên hệ thầy Mai Trọng Khang_0704635601)

Danh sách Hội đồng chấm TTDN lớp SE501.K21: https://drive.google.com/file/d/1Gpog1a_VRtz8oPTUmW8ZvDz6ZGF_nvS1/view?usp=sharing

Danh sách Hội đồng chấm TTDN lớp SE501.K21.PMCL: https://drive.google.com/file/d/11qeb9lavjHFPDyDqSWC7QqrNl6wP5boJ/view?usp=sharing

Lưu ý sinh viên gửi báo cáo thực tập doanh nghiệp qua mail cho các thành viên Hội đồng thực tập doanh nghiệp trước khi báo cáo.

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient