logotype

V/v nộp file báo cáo thực tập doanh nghiệp cho Hội đồng chấm học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp SE501.K21 và lớp SE501.K21.PMCL không gửi file báo cáo thực tập doanh nghiệp vào mail của các thành viên Hội đồng chấm nữa mà gửi lên room MS Teams Hội đồng chấm của mình trước 13h00 ngày 14/08/2020.

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient